Partners

Samenwerken met andere (media)bedrijven of kennisinstellingen brengt nieuwe inzichten met zich mee. OKE FM werkt op verschillende manieren samen. Bijvoorbeeld in de vorm van co-creatie. Bovenlokale samenwerking of door cross-overs te vormen. Mogelijkheden tot samenwerking bespreken? Stuur een mail naar info@okefm.com.

Crossmediaal.