Bommelerwaard

Ad van Kooten zet vraagtekens bij Ontwerp Omgevingsvisie Bommelerwaard

0

ZALTBOMMEL – Ad van Kooten, inwoner van Zaltbommel, plaatst de nodige kanttekeningen bij het Ontwerp Omgevingsvisie Bommelerwaard, opgesteld door de gemeenten Zaltbommel en Maasdriel. Het is een ontwerp, de definitieve visie wordt vastgesteld door de nieuwe gemeenteraad na de verkiezingen van 16 maart. Doel van het 159 pagina's tellende rapport is de toekomst schetsen van de regio. Van Kooten vind er wat van. Hij diende bij de colleges daarom een tiental zienswijzen in. Hij vervatte zijn bedenkingen in een open brief aan de redactie van Bommelerwaard.Net. Deze brief wordt onderstaand integraal weergegeven.

Het was een korte zin in de laatste troonrede: 

“De Omgevingswet vereenvoudigt en versnelt ruimtelijke procedures, zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit van de leefomgeving.” 

Wat is dat precies 'de kwaliteit' van onze leefomgeving?  

En, mocht ik er een beeld bij hebben, waarom zou ik niet mogen verwachten dat die nieuwe  omgevingswet gaat bijdragen aan een hogere kwaliteit? 
Waarom klinkt me dit 'geen afbreuk doen' zo behoudend, zo ambitieloos, zo 'zonder visie'  

De afgelopen week sloot de formele termijn om te reageren op het ontwerp van de omgevingsvisie Bommelerwaard. Het was de laatste gelegenheid voor de inwoners van Zaltbommel en Maasdriel om te reageren.

Reageren, waarop precies? 

Dit zijn twee vrij willekeurig gekozen passages uit het ontwerp waarop een reactie mogelijk was:

“De gemeente Maasdriel heeft gekozen voor leidende principes. De gemeenteraad van Zaltbommel heeft hier niet voor gekozen.”

“Kernopgave 12. Zaltbommel: We zorgen samen met onze inwoners voor een veilige, schone en gezonde leefomgeving, zowel boven als onder de grond. Maasdriel: We hebben een veilige, schone en gezonde leefomgeving, zowel boven als onder de grond.” 

De passages komen uit een document van 159 bladzijden, gedownload van internet, een document dat poogt een visie neer te leggen van de gemeenten Maasdriel en Zaltbommel op de toekomst van de Bommelerwaard. 

Het boekwerk, zo mag het genoemd worden, ziet er echt bijzonder fraai uit, en heel veel passages wekken bij mij de indruk dat er door verschillende partijen hard, heel hard aan is gewerkt om dit document tot stand te brengen en te kunnen presenteren als een visie die gedragen wordt door de inwoners van Maasdriel en Zaltbommel.

Is dat ook werkelijk zo? Is er werkelijk een visie neergelegd op onze toekomst? En wordt de inhoud van dit document breed door de inwoners van de Bommelerwaard gedragen? 

Als ik probeer de door burgers aangedragen wensen en suggesties uit het document te halen, deze te doordenken en vervolgens  te vergelijken met de geformuleerde kernopgaven en als ik daarbij nu eens niet zo zeer focus op de verschillen tussen Maasdriel en Zaltbommel

dan zie ik in foto's en lees ik in samenvattingen de wens  van inwoners om te komen tot een duurzame, veilige en schone bedrijvigheid , de wens voor verbetering van klimaat  en leefomgeving voor onszelf en onze kinderen o.a. door bijdrage aan een snelle reductie van CO2 , vermindering van stikstofuitstoot, en ook door veel andere bijdragen.

dan beluister ik de wens om treinpassagiers die door de Bommelerwaard reizen te laten genieten van ons prachtig natuurlandschap,

dan hoor ik de wens van een kleinschalige,  milieu- en gezondheidsvriendelijke land- en tuinbouw,

dan kom ik het woord betaalbaar regelmatig tegen, maar zie ik dat woord niet terug in de kernopgaven. 

Jawel, de dromen en ambities van inwoners lijken me in de kernopgaven  sterk afgezwakt of zelfs verdwenen.  

Is dit, is deze ontwerpvisie, echt het gewenste toekomstbeeld van onze burgers?

Hoe duidelijk hebben we eigenlijk een beeld van wat de meeste inwoners echt voorstaan? En weten de burgers ook waar ons gemeentebestuur en onze gemeenteraad voor staan?  

Vanwege Corona verplaatste de participatie van inwoners bij de totstandkoming van de visie  zich de afgelopen twee jaar voor een heel groot deel naar digitale media.
Maar helaas zijn die media voor lang niet iedereen vertrouwd en laten techniek en media veel te wensen over. 

Gelukkig lijken er de komende weken meer mogelijkheden te komen om elkaar weer echt, in de fysieke ruimte, te ontmoeten.  

En, dit is wel een heel mooie timing, nu dienen zich ook de gemeenteraadsverkiezingen aan. 

Dan lijkt het me een mooie uitnodiging aan alle partijen om deze ontwerpvisie – het is eigenlijk een soort werkdocument zeggen college en raad van de gemeente Maasdriel –  samen te vatten in wat voor de politieke partijen de belangrijkste kernopgaven worden. 

Wat vinden onze politieke partijen in Zaltbommel en Maasdriel?

Want, waar deze ontwerp omgevingsvisie vooral een 'algemene deler'  lijkt en voor mij helaas erg flets overkomt, biedt de gemeenteraadsverkiezing de mogelijkheid aan politieke partijen om echt kleur te bekennen , om de mogelijke alternatieven en keuzes voor onze omgeving veel scherper en duidelijker in te kleuren en op die manier onze visie op de toekomst van de Bommelerwaard meer kleur te  geven.

Wie pakt deze uitdaging op?

Met vriendelijke groet,

Ad van Kooten

Bron: Bommelerwaard.net

Reacties

Reageren is uitgeschakeld.

Andere soortgelijke berichten

Meer uit Bommelerwaard