Altena

Automaatje start voor oudere, minder mobiele inwoners van Altena

0

ALTENA – Het ANWB initiatief “Automaatje” zorgt, door de inzet van vrijwilligers, dat minder mobiele ouderen actief blijven. Dit initiatief start binnen de gemeente Altena op 1 januari 2022. Het doel is om mensen zo lang mogelijk actief aan de samenleving deel te laten nemen.

Automaatje is een initiatief van de ANWB. Vrijwilligers vervoeren hun minder mobiele plaatsgenoten tegen een geringe onkostenvergoeding van 30 cent per kilometer. ANWB stelt kennis, software, begeleiding, training en materiaal gratis beschikbaar. Het doel is mensen zo lang mogelijk mobiel te houden en hen actief onderdeel uit te laten maken van de maatschappij. Iedereen moet mee kunnen doen in Altena, meent het college. ‘Dit is een belangrijke beleidsdoelstelling van onze gemeente. In overleg met ANWB is geconcludeerd dat de vervoersvoorziening Automaatje eerder aan onze minder mobiele inwoners ter beschikking kan worden gesteld.’

De datum 1 januari biedt voldoende tijd om vrijwilligers te werven, de organisatiestructuur neer te zetten en om potentiële reizigers te informeren over dit nieuwe mobiliteitsalternatief.

Ervaring
Ervaringscijfers van ANWB laten zien dat zes procent van de bevolking in een gemeente problemen heeft met mobiliteit. Voor Altena gaat het dan om ongeveer 3.300 inwoners. Vaak zijn dit ouderen. In het opstartjaar ontdekt circa vijf procent de voordelen van Automaatje. Grosso modo zijn dit 165 personen. Na een jaar is het gebruik (zonder corona) ongeveer 6 ritten per dag. Op termijn, na vijf jaar, groeit dit naar verwachting door tot bijna 500 vaste gebruikers die samen zo’n 6.000 ritten per jaar maken (gemiddeld 18 ritten per dag).

In 2023 wordt het gebruik van Automaatje geëvalueerd.

Bron: Altena.net

Reacties

Reageren is uitgeschakeld.

Andere soortgelijke berichten

Meer uit Altena