Woudrichem (regio)

Enquête mobiliteit in Altena levert veel bruikbare input op

0

ALMKERK – De kwaliteit van openbaar vervoer, de verkeersveiligheid, overlast van verkeer in de leefomgeving en toegankelijkheid van het OV voor mensen met een beperking zijn belangrijke aandachtspunten die naar voren komen uit de enquête over verkeer en vervoer. Inwoners, ondernemers en weggebruikers in Altena werden eerder gevraagd hun mening hierover te geven. De resultaten ervan zijn nu bekend en worden gebruikt in het opstellen van een mobiliteitsvisie op weg naar 2040. Ruim 600 inwoners, ondernemers en andere weggebruikers in Altena vulden de enquête in.

Wethouder Hans Tanis: “Als je bedenkt dat we door corona niet op straat konden enquêteren, ben ik tevreden dat zoveel mensen hebben meegedaan aan het onderzoek. Ik wil iedereen hiervoor bedanken. We merken dat inwoners en bedrijven betrokken zijn en verder willen meedenken bij het thema verkeer en vervoer. Dat is positief en hebben we nodig om tot een gedragen visie te komen.”

Belangrijk
Aan de mensen werd gevraagd verschillende vervoersaspecten te beoordelen op kwaliteit en aan te geven hoe belangrijk zij die onderwerpen vinden. Belangrijk vindt men onder andere de verkeersveiligheid, overlast van verkeer in de leefomgeving, openbaar vervoer, verkeersdoorstroming naar buiten de gemeente en kwaliteit van fiets- en voetgangersvoorzieningen.
Minder belangrijk vindt men nieuwe en innovatieve vormen van mobiliteit, mogelijkheden om over te stappen van vervoersmiddel en veerverbindingen. Tanis: “De uitkomsten zijn herkenbaar. Deze onderwerpen zijn dus belangrijk om mee te nemen.”

Wat hoog scoort in kwaliteit en als goed wordt ervaren zijn de bereikbaarheid van parkeerplaatsen, de fiets- en autoverbindingen binnen de gemeente en de veerdiensten. Wat lager scoort in kwaliteit zijn openbaar vervoer, aanbieden nieuwe innovatieve vormen van mobiliteit, overlast van verkeer in de leefomgeving en toegankelijkheid voor mensen met een beperking.

Concrete locaties
Ook konden mensen locaties aangeven op de kaart die als positief worden ervaren en waar concrete aandachtspunten liggen. Blij is men bijvoorbeeld met verbeterde van verkeersveiligheid en doorstroming, zoals door nieuwe rotondes.
Als aandachtspunten worden genoemd de overlast van verkeer bijvoorbeeld in Giessen, Hank en Nieuwendijk, vertragingen zoals bij Wijk en Aalburg en verkeersveiligheid. Er wordt op meerdere plekken aangegeven dat er te hard gereden wordt, dat het te druk is en er doorstromingsproblemen optreden.
Daarnaast geven respondenten aan dat er op meerdere plaatsen in de gemeente onoverzichtelijke (kruispunt)situaties zijn en er enkele wegen zijn waar het gevaarlijk is om als fietser en voetganger over te steken.

Voortgang
Begin december gaat het traject door met gesprekken met zogeheten ‘focusgroepen’. Dit zijn dorpsraden of andere vertegenwoordigers uit de verschillende kernen die graag meedenken en meepraten. Ook vertegenwoordigers van bedrijven, ondernemersverenigingen, de jongerenraad, ouderen en vertegenwoordigers vanuit de recreatiebranche zijn gesprekspartner. Hieruit volgt een hoofdlijnennota die in januari met de gemeenteraad wordt gedeeld.

Bron: Woudrichem.net

Reacties

Reageren is uitgeschakeld.

Andere soortgelijke berichten