Werkendam (regio)

College reageert op brief met zorgen Belang van de Hang

0

HANK – De dorpsgroepering Belang van de Hang legde in juli dit jaar verschillende zorgen neer in een brief aan de gemeenteraad. Het ging onder meer over de luchtkwaliteit in het dorp, het sluipverkeer, de openstelling van het milieustation en meer. Het Belang van de Hang riep de gemeenteraad ook op tot actie en overleg. Het college heeft op de punten inmiddels schriftelijk gereageerd.

Wat betreft de luchtkwaliteit in Hank heeft de gemeente de situatie voorgelegd aan de specialist Iucht en geur van de Omgevingsdienst Midden en West Brabant (OMWB). Deze geeft aan dat het (bij)stoken van biomassa inderdaad een (geringe) toename van de fijnstofconcentratie lijkt te veroorzaken in de uitgeblazen rookgassen. De gemeente antwoordt: ‘De fijnstofconcentraties in de schoorsteen zijn echter genormeerd en als deze concentratie-eis niet wordt overschreden, wat regulier wordt gemeten en getoetst, is er geen reden tot ongerustheid voor wat betreft de stofbelasting in de Ieefomgeving rondom de Amercentrale. Wij zijn niet voornemens om door middel van meting de Iuchtkwaliteit te controleren. Overigens is door een aantal partijen beroep ingesteld tegen de verleende natuurvergunning voor de centrale. De beroepschriften richten zich vooral tegen de emissies. Wij volgen die ontwikkelingen op de voet.’

Milieustation
Over het al dan niet openhouden van de milieustraat in Hank is het college kort. Men verwijst naar november 2020. Dan zal er in het college gesproken worden over de milieustraat in Hank.
Inmiddels zijn er ruim 1.500 handtekeningen opgehaald onder de inwoners om het milieustation vooral wél open te houden, het resultaatvan een petitie van Het Belang van de Hang en huis-aan-huis flyers.

Verkeersdrukte
De verkeersproblematiek in en om Hank wordt op dit moment bestudeerd door een extern bureau dat een verkeersstudie/-visie zal opstellen. Dat als vervolg op de toezegging die tijdens de bijeenkomst met de bewoners over het sluipverkeer op 3 februari 2020 werd gedaan. Daarin worden de ontwikkelingen meegenomen rond het reguliere verkeer, het sluipverkeer, het (extra) verkeer van/naar Kurenpolder, routes van vracht- en landbouwverkeer, de onderdoorgang A27 bij de Kurenpolderweg alsook de verplaatsing van de oostelijke afrit van de A27 naar de noordkant van de kern. Onlangs was er opnieuw een vervolgbijeenkomst met inwoners over de sluipverkeerprblematiek waar ook het Belang van de Hang vertegenwoordigd was.

Afval
‘De problematiek van afval in De Aakvlaai bij Hank is bekend’, zo stelt het college. Het probleem wordt vooral veroorzaakt door recreanten die bij vertrek afval (‘Doorgaans gebundeld in zakken bij de prullenbakken.’) achterlaten. Het gaat hierbij volgens het college niet alleen om dagrecreanten, maar ook om mensen die vanaf hun boten en jachtjes afval in het gebied achterlaten. Dit doet zich met name voor nabij het strandgedeelte.
Het gebied De Aakvlaai is eigendom van Staatsbosbeheer. Er wordt integraal toezicht uitgeoefend door toezichthouders van Staatsbosbeheer en uit het SSiB (Semen Sterk in Brabant), maar ook door de politie en de gemeentelijke BOA’s. ‘Op warme dagen vindt dagelijks toezicht plaats en zijn betrokkenen ook zichtbaar aanwezig. In overleg met Staatsbosbeheer wordt gewerkt aan in oplossing voor de afvalproblematiek.’

Zie ook:
Belang van de Hang bezorgd om luchtkwaliteit, sluipverkeer en meer (do, 6 aug 2020)

Deel dit bericht met je vrienden!

Bron: Werkendam.net

Reacties

Reageren is uitgeschakeld.

Andere soortgelijke berichten