Zaltbommel (regio)

Gemeente Zaltbommel wil zon- en windenergie versnellen

0

De gemeente wil overschakelen op duurzame energie. Uiteindelijk is het doel om de uitstoot van CO2 in 2030 met 55% procent verminderen en in 2050 nagenoeg geen uitstoot meer van CO2 te hebben ten opzichte van 1990. Dit moet onder andere gebeuren met het opwekken van duurzame energie, dus energie van bijvoorbeeld zon of wind.

Gezien deze ambities werkt de gemeente aan een zon- en wind beleid om grootschalige initiatieven mogelijk te maken. Hierin komen de regels voor zonne- en windenergie. Het college zette daarvoor de eerste stappen door uitgangspunten voor dit beleid vast te stellen.

De raad beslist naar verwachting op 25 juni over de uitgangspunten zon en wind. Daarna gaat de gemeente aan de hand van die uitgangspunten samen met inwoners aan de slag met het opstellen van de regels voor grootschalige opwek.

Puntensysteem

In het voorstel van het college voor de uitgangspunten staat dat de gemeente een soort puntensysteem wil ontwikkelen waarmee grote initiatieven voor zon- en windenergie gescoord kunnen worden. Van tevoren is bepaald hoeveel zon- of windenergie in de gemeente mag komen in een periode. Initiatiefnemers, bijvoorbeeld bedrijven en coöperaties, kunnen inschrijven om kans te maken een initiatief te mogen uitvoeren. Dit systeem heet tenderen.  Het initiatief met de meeste punten ‘wint’ de tender. De initiatiefnemer kan dan verder met de voorbereidingen en heeft een grotere zekerheid dat de gemeente uiteindelijk akkoord geeft op het plan. Bij het toekennen van punten en het beoordelen van een initiatief kijkt de gemeente bijvoorbeeld naar locatie, participatie, haalbaarheid, bijdrage aan biodiversiteit en inpassing in het landschap. ‘Iedereen doet mee, iedereen wint’ is het motto van de gemeente wat duurzaamheid aangaat. Ook met (financiële) participatie kan punten gescoord worden: Hoe meer betrokkenheid/eigendom, hoe beter het initiatief scoort.

Hoe verder?

Als de raad akkoord is met de uitgangspunten gaat de gemeente aan de slag met het beleid. Zij gaat dan met inwoners het gesprek aan op welke manier meer duurzame energie opgewekt kan worden. Op de planning staat onder meer verschillende bijeenkomsten en een debat. Als het zon- en windbeleid klaar is, is duidelijk op welke locaties er mogelijkheid is voor zonne- en windenergie.

Zon en wind basis voor vervolgstap RES
Zaltbommel werkt samen met regiogemeenten aan een Regionale Energie Strategie (RES). Want elke regio in Nederland moet een bijdrage leveren aan duurzame energieopwekking. In Zaltbommel wordt nu al duurzame energie opgewekt en er staat voor de komende jaren ook al veel gepland. Wat al gepland was is opgenomen in de Concept RES, zoals de drie geplande windmolens langs de A2. Het zon- en windbeleid dient als basis voor het aandeel van Zaltbommel voor het definitieve RES-bod.

Reacties

Reageren is uitgeschakeld.

Andere soortgelijke berichten