Altena

Aantal fietsroutes in Altena op advies Jongerenraad verlicht

0

ALTENA – De Jongerenraad pleit voor het verlichten van enkele fietsroutes in de gemeente Altena. Daartoe werd eerder onderzoek naar gedaan door de jongerengroep. De gemeente is inmiddels akkoord met het verlichten van een paar belangrijke (school)fietsaders die zo bijdragen aan de veiligheid van de fietsroutes.

De Jongerenraad ondersteunt het voorstel om de fietspaden langs de Parallelweg tussen Giessen en Andel, Woudrichemse- en Almkerkseweg, Veldweg, Jan Spieringweg en Ruigenhoekweg te verlichten.

Het aanbrengen van openbare verlichting komt de sociale en verkeersveiligheid ten goede. De openbare verlichting heeft tot doel om het openbare leven bij duisternis zo goed mogelijk te laten functioneren. Hoewel het niveau van het daglicht niet bereikt kan worden, draagt de verlichting bij aan een sociaal veiligere, verkeersveiligere en leefbaardere situatie. Aldus de gemeente. ‘Hiermee worden fietsroutes in de gemeente, die het meest doorgaand zijn en met de grootste gebruikersaantallen (met name scholieren), verbeterd. Een grote doelgroep heeft hier voordelen van. Leerlingen naar het voortgezet onderwijs kunnen langs verlichte routes naar hun school fietsen, zij het dat ze daar soms beperkt voor moeten omrijden.’

Dimbare armaturen
Op de te plaatsen masten langs de fietstracés van de Parallelweg, Veldweg, Ruigenhoekweg en Jan Spieringweg worden armaturen gemonteerd die in de late avond en de nacht trapsgewijs gedimd worden.

Pilot dynamische verlichting
Langs de Almkerkseweg en de Woudrichemseweg wordt dynamische verlichting geplaatst. Op de armaturen worden bewegingssensoren gemonteerd. Op het moment dat een fietser wordt “getriggerd” gaan de armaturen branden. Daarbij kan de gemeente zelf instellen hoeveel masten er gaan branden met de tijdsintervallen, dat op afstand geregeld wordt. ‘Deze vrijwel rechte route leent zich er prima voor om als pilot te dienen. We hebben zelf geen ervaring met deze dynamische verlichting. Daarom wordt dit niet langs de andere tracés toegepast. Indien in de praktijk blijkt dat het niet goed werkt doordat de signalen niet goed doorkomen, kunnen de armaturen alsnog omgebouwd worden naar standalone armaturen die trapsgewijs gedimd worden.’

Inmiddels is netbeheerder Enexis begonnen met het leggen van de verlichtingskabel. Daaropvolgend worden de nieuwe masten geplaatst. Partijen streven er naar om een en ander vóór de komende winterperiode geplaatst te hebben.

Bron: Altena.net

Reacties

Reageren is uitgeschakeld.

Andere soortgelijke berichten

Meer uit Altena