HeerewaardenMaasdriel

Windmolenpark in Heerewaarden

0

Heerewaarden – Samen met projectpartner Green Trust heeft de coöperatie Bommelerwaar een principeverzoek ingediend voor het realiseren van een windpark in Hoenzadriel in de hoek van de A2 en de Rooijensestraat: Windpark Lage Rooijen. Het plan is om drie windturbines op te stellen met een gezamenlijk vermogen van 15 Megawatt. Hiermee kunnen zo’n 10.000 huishoudens in Maasdriel van duurzame stroom voorzien worden.

De gemeenteraad van Maasdriel heeft op 20 juni 2019 met dit principeverzoek ingestemd. Samen met gemeente Maasdriel wordt onderzocht hoe de plannen het beste in te passen zijn. De coöperatie streeft ernaar om eind 2020 een vergunningaanvraag in te dienen. Vanzelfsprekend zal het plan aan alle wettelijke eisen voldoen.

Burgerparticipatie

Coöperatie Bommelerwaar en Green Trust vinden het belangrijk dat de omgeving meedenkt en dat zoveel mogelijk inwoners van Maasdriel er voordeel van hebben, direct omwonenden voorop. Daarom betrekken zij graag burgers uit de omgeving bij onze plannen. Daarnaast streven zij ernaar dat middels de coöperatie het eigenaarschap van de windmolens voor 50%  bij burgers uit de Bommelerwaard komt te liggen .

Door gebruik te maken van de postcoderoosregeling en het product Bommelerwaar-Stroom, kunnen  huishoudens en kleinverbruikers binnen het specifieke postcodegebied groene stroom afnemen én financieel voordeel hebben van de teruggave van energiebelasting. Voor deze huishoudens geldt bovendien dat zij niet (of niet meer) hoeven te investeren in individuele maatregelen voor de opwek van duurzame elektrische energie.

Daarnaast bestemmen ze een deel van de winst uit de exploitatie van het windpark voor initiatieven in de gemeenschap: bijvoorbeeld voor het realiseren van zonnepanelen op verenigingsgebouwen, bijdragen aan verduurzamen van woningen of andere maatschappelijke initiatieven.

Comments

Comments are closed.

You may also like

More in Heerewaarden