BruchemNederhemertNieuwaalPoederoijenVideoreportagesZaltbommelZaltbommel (regio)

Online lintjesregen in gemeente Zaltbommel!

0


ZALTBOMMEL – Op vrijdag 24 april was het weer de jaarlijkse lintjesregen. Dit jaar ging, vanwege het coronavirus, deze lintjesregen op een geheel andere manier. Vrijdag tussen 10.00 en 11.15 uur belde burgemeester Van Maaren zeven inwoners uit de gemeente Zaltbommel op met de mededeling dat het Zijne Majesteit de Koning heeft behaagd om hen te benoemen in een ridderorde. 

Na afloop van de telefonische uitreiking ontvingen alle gedecoreerden een brief van de burgemeester met een bos bloemen en een foto van het lintje. De daadwerkelijke uitreiking van de versierselen gaat op 24 april niet door. De Kanselarij der Nederlandse Orden komt met een datum waarbij later dit jaar, op één moment, alle uitreikingen gaan plaatsvinden.

Hier volgt een overzicht in alfabetisch volgorde van de te decoreren inwoners:

De heer W.M. (Marcel) Hutten uit Zaltbommel ontvangt zijn Koninklijke Onderscheiding als Lid in de Orde van Oranje Nassau omdat hij sinds 1993 lid is van de vrijwillige brandweer in Zaltbommel en is altijd voor de brandweer beschikbaar. De heer Hutten is manschap/chauffeur en is inzetbaar en altijd gedreven om bij te dragen aan het oplossen van incidenten. Daarnaast is hij lid van de barcommissie (onderdeelcommissie van de PV) en heeft hij zich ingezet om activiteiten na de oefenavonden te organiseren. Het doel van deze activiteiten is het versterken van de onderlinge band tussen de postleden onderling en de oud leden van de post Zaltbommel. Vorig jaar tijdens een bijzondere gelegenheid hebben 15 brandweermannen van de 4 korpsen in de gemeente Zaltbommel een Koninklijke Onderscheiding ontvangen. De heer Hutten kon op deze avond niet aanwezig zijn.

De heer T.J.H. (Ton) Koenen uit Bruchem ontvangt zijn Koninklijke Onderscheiding als Ridder in de Orde van Oranje Nassau omdat sinds 1989 een begrip is in de vogelwereld. De heer Koenen is een gewaardeerd en gerespecteerd man in de Nederlandse vogelwereld. Op lokaal gebied was de heer Koenen van 1989 tot februari 2020 de voorzitter van de plaatselijke vogelvereniging in Aalst. Op landelijk niveau is decorandus sinds 1997 voor de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers van grote waarde. Hij was districtsbestuurder Gelderland, bondsraadslid en secretaris van het hoofdbestuur. Sinds 2006 is decorandus voor deze bond keurmeester van tropische vogels.

De heer H.A. (Henk) Kolbach uit Poederoijen ontvangt zijn Koninklijke Onderscheiding als Ridder in de Orde van Oranje Nassau omdat hij een begrip is in de agrarische sector, en in het bijzonder de glastuinbouw. Ruim 50 jaar heeft de heer Kolbach zich op plaatselijk, provinciaal, en landelijk niveau ingezet voor deze sector. Decorandus heeft een verbindende rol als bestuurder waarbij de ondernemer-mens centraal staat, heeft een grote maatschappelijke verantwoordelijkheid, stelt het algemeen belang voorop en is een graag geziene en gerespecteerde bestuurder. In 2006 heeft de heer Kolbach een Koninklijke Onderscheiding lid in de Orde van Oranje Nassau ontvangen bij zijn afscheid als raadslid. Nu neemt decorandus afscheid van een aantal belangrijke bestuurlijke functies en komt waardering vanwege de landelijke functies tot uitdrukking in de graad Ridder.

De heer J.C.A. (Jos) Moesman uit Zaltbommel ontvangt zijn Koninklijke Onderscheiding Ridder in de Orde van Oranje Nassau vanwege zijn vele vrijwilligerswerk vanaf 1980. Decorandus was en is actief bij de carnaval, de kerk, de ondernemingsraad, de gemeenteraad, de Zonnebloem. De heer Moesman is vele jaren vrijwilliger bij de Rooms Katholieke kerk, was dirigent van het jongerenkoor en is dirigent van het koor Surprise en verricht hand en spandiensten zoals de administratie, ouderen halen en brengen. Sinds 1982 is de heer Moesman vrijwilliger bij Carnavalsvereniging de Wallepikkers. Hij was penningmeester en zit in de beheerderscommissie van Pand 9. Sinds 2013 is de heer Moesman penningmeester bij de Harmonie Generaal, verzorgt hij de ledenadministratie en de kas en muziekcommissie. Ook sinds 2013 is de heer Moesman penningmeester bij de Zonnebloem en organiseert hij de uitjes en verzorgt de sponsoring.  Daar is iedereen welkom die zijn financiële advies, steun en raad kan gebruiken. Ook in de periode dat decorandus in België woonde heeft hij vrijwilligerswerk voor de Roomskatholieke parochie aldaar gedaan.

Mevrouw D. (Dikkie) Timmer-Kuijntjes uit Nieuwaal ontvangt haar Koninklijke Onderscheiding Lid in de Orde van Oranje Nassau vanwege haar vrijwilligerswerk sinds 1977 voor de Hersteld Hervormde Kerk in Nieuwaal. Mevrouw Kuijntjes was oprichtster van de jeugdvereniging en de mede oprichtster van de zondagsschool, was bij beide verenigingen voorzitter en penningmeester en regelde diverse activiteiten zoals het kerstfeest en een jaarlijks uitje. Decoranda bakt nu op bestelling taarten waarvan de opbrengst voor de kerk is.

De heer J. (Jeroen) Veldhuijzen uit Nederhemert ontvangt zijn Koninklijke Onderscheiding Lid in de Orde van Oranje Nassau vanwege zijn vele vrijwilligerswerk sinds 1984. Zo is de heer Veldhuijzen leider van de kindernevendienst van de Hervormde Gemeente Well/Ammerzoden, voorzitter van sportvereniging Hamarithi, voorzitter van dorpshuis De Gaarde, vrijwilliger en oud bestuurder van de Anusatresievereniging en ambassadeur van het jeugdfonds Sport en Cultuur. Daarnaast is decorandus directeur van de christelijke basisschool Lingelaar in Beesd en is decorandus buiten schooltijd zeer actief voor leerlingen en personeel. Decorandus staat hulpbehoevende gezinnen van school bij met het regelen van vele financiële zaken.

Mevrouw R. (Reina) van der Wal uit Zaltbommel ontvangt haar Koninklijke Onderscheiding Lid in de Orde van Oranje Nassau vanwege haar vrijwilligerswerk in de zwemwereld. Sinds 1968 is mevrouw Van der Wal actief als vrijwilliger bij diverse zwemactiviteiten. Decoranda had diverse bestuursfuncties bij Zwemvereniging Zaltbommel. Daarnaast is decoranda al meer dan 25 jaar een zeer gewaardeerd scheidsrechter met de hoogste bevoegdheid voor de KNZB, de Koninklijke Nederlandse Zwembond. Sinds 1976 is decoranda zwemofficial en is daardoor verantwoordelijk voor de zwemwedstrijden. Daarnaast is decoranda sinds 2012 vrijwilliger bij ‘de Grote Aak als secretaris en organisator van het wekelijkse koersbal en de maandelijkse soos.

Reacties

Reageren is uitgeschakeld.

Andere soortgelijke berichten

Meer uit Bruchem