AltenaAndel

VVD Altena stelt vragen aan raad verkeersoverlast Andel

0

ALTENA – De afgelopen 20 jaar is al veel tijd en geld besteed aan onderzoeken naar de verkeersoverlast bij ROC Prinsentuin en het Buitenhof in Andel. Toch ervaren de bewoners nog regelmatig parkeeroverlast en rijden er nog dagelijks bussen door de straat.

De bewoners in de Hoofdgraaf ervaren dagelijks overlast van de bussen, die zich niet houden aan de geldende verkeersregels en afspraken die gemaakt zijn met de gemeente over de aanrijtijden (max. 15 minuten voor einde les) en over de aanrijroutes (niet door Andel).

Bij evenementen in ROC Prinsentuin en zalen en partycentrum ’t Buitenhof is het verkeersaanbod zo groot dat dit leidt tot onveilige situaties in de Hoofdgraaf, doordat auto’s geparkeerd worden aan beide kanten van de Hoofdgraaf. Er wordt geparkeerd op plaatsen waar een parkeer verbod geldt, voor inritten etc. Handhaving of toezicht ontbreekt veelal, met alle gevolgen van dien.

Vorig jarig is er door enkele inwoners van de Hoofdgraaf al gesproken over de problemen tijdens een Altenatafel. In de begroting is een bedrag van € 850.000,00 opgenomen voor een permanente oplossing voor het aanrijden en parkeren van de bussen voor het Prinsentuin. Wij horen echter niets over de vorderingen van deze busterminal. Daarnaast maken wij ons zorgen over de situatie tot de realisatie van de terminal. Volgens ons zijn ook op de korte termijn acties noodzakelijk.

Dit brengt ons tot de volgende vragen:

  1. Is het college in gesprek met Prinsentuin en Buitenhof over de parkeeroverlast? Is het college bereid afspraken te maken over parkeren bij evenementen?
  2. Is het college in gesprek met Prinsentuin en de betrokken busmaatschappij over aanrijdtijden en aanrijdroutes? Is het college bereid afspraken te maken om de overlast voor inwoners van de Hoofdgraaf zo veel mogelijk te beperken?
  3. Is het college bereid te investeren in de inzet van Boa’s en politie bij momenten waar grote parkeerdrukte word verwacht?
  4. Wat is de huidige stand van zaken van de nieuwe busterminal die volgens de investeringsplanning in 2022 gerealiseerd wordt?
  5. Is het college bereid een structurele oplossing te onderzoeken om de parkeerdrukte bij grote evenementen te ondervangen?

Comments

Comments are closed.

You may also like

More in Altena