AalburgAlmkerkAltenaAndelBabyloniënbroekDrongelenDussenEethenGenderenGiessenHankMeeuwenNieuwendijkOudendijkRijswijkSleeuwijkUitwijkUppelVeenWaardhuizenWerkendamWerkendam (regio)Wijk en AalburgWoudrichemWoudrichem (regio)

Richtlijnen PKN rondom het coronavirus

0
Foto: Joop Lankhaar

Allereerst raden wij u aan om de informatie van de RIVM te lezen en op basis daarvan uw eigen afwegingen te maken: https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden.

Handen schudden, vredeswens etc.
Gelet op het feit dat de overdracht van het virus vooral plaats vindt via de mond en de handen, kunt u er voor kiezen om dit contact voorlopig achterwege te laten. U kunt er ook voor kiezen om desinfecterende gel beschikbaar te stellen voor de aanwezigen.

Het Avondmaal
Met betrekking tot het Avondmaal is het wellicht aan te raden om niet te drinken uit één gezamenlijke beker, maar een andere vorm te kiezen.

Let wel: het is een vrijblijvend advies, er wordt niet getreden in de verantwoordelijkheid van de kerkenraden. Binnen de kaders van de kerkorde bepaalt de kerkenraad of en op welke wijze de Maaltijd van de Heer ter plaatse wordt gevierd. In onze kerken zijn er verschillen in de wijze van viering die allen theologisch gelegitimeerd en en liturgisch verantwoord zijn. Het is aan de kerkenraad de afweging te maken in hoeverre men het zoveel mogelijk voorkomen van besmettingsgevaar wil laten prevaleren boven bijvoorbeeld de wijze waarop men gewend is het Avondmaal te vieren.

Het spreekt vanzelf dat de mensen die brood en wijn uitdelen hun handen van te voren goed wassen. U kunt ook denken aan het gebruik van desinfecterende gel. In de tweede plaats zal duidelijk zijn dat het besmettingsgevaar het kleinst is als er niet door ieder gedronken wordt uit dezelfde beker en dat het brood door zo weinig mogelijk mensen aangeraakt (gebroken) wordt.

U zou gebruik kunnen maken van meerdere kleine bekertjes, al dan niet samen met stukjes brood of matze. Het met een doek schoonvegen van de beker nadat iemand eruit gedronken heeft of het dopen van het brood in de wijn, biedt geen bescherming tegen de overdracht van virussen.

Collecte
Het doorgeven van collectezakken vormt volgens het RIVM geen risico, omdat het virus zich niet verspreid via voorwerpen.

Bezoekwerk
Er is op dit moment geen aanleiding anders om te gaan met bezoekwerk, dan met een gewone griep het geval zou zijn. Een goede hygiëne, zoals hierboven aangeduid, volstaat als de bezochte niet lijdt aan de het coronavirus. Mocht dat wel het geval zijn dan is het wijs, zolang het om de milde variant gaat en als er contact moet zijn, dit even te beperken tot de telefoon. Wordt de ziekte erger en is pastorale zorg noodzakelijk, dan is overleg met de behandelend arts de juiste weg.

De inhoud van dit bericht is gecheckt bij de RIVM. Als de situatie daartoe aanleiding geeft zal deze informatie aangepast worden (28 februari 2020 20.00 uur).

Bron:protestantsekerk.nl
Foto: Joop Lankhaar

Reacties

Reageren is uitgeschakeld.

Andere soortgelijke berichten

Meer uit Aalburg