Altena

AltenaLokaal stelt vragen over maatregelen tegen eikenprocessierups

0

ALTENA –  AltenaLokaal stelde deze week vragen aan de raad van Altena over de maatregelen tegen eikenprocessierups die de afgelopen jaren heerste in de regio.

Geacht college,

Afgelopen jaren heeft de eikenprocessierups in de zomermaanden in vrijwel alle gemeenten in Nederland, waaronder ook de gemeente Altena, voor veel overlast gezorgd. Er is tijd en dus geld gestoken in het bestrijden van de eikenprocessierups, maar de vraag is of met het nemen van preventieve maatregelen ‘besmetting’ van eikenbomen kan worden voorkomen en daarmee een veel effectievere manier van bestrijden vormt. Uit diverse berichtgeving blijkt dat er meerdere manieren van het bestrijden van de eikenprocessierups mogelijk zijn, maar dat daarmee wel tijdig moet worden begonnen.

AltenaLokaal heeft naar aanleiding van bovenstaande de navolgende vragen:

  • Welke (preventieve) maatregelen neemt en/of gaat de gemeente Altena nemen tegen de eikenprocessierups?
  • Zo ja, wanneer worden die maatregelen genomen?
  • Gaat de gemeente private initiatieven stimuleren en eventueel (financieel) ondersteunen om deze zo goed mogelijk te laten verlopen?
  • Zo ja, hoe vindt deze stimulatie en ondersteuning plaats?
  • Is er op basis van ervaringen met de voorgaande jaren een inschatting van kosten voor de bestrijding van de eikenprocessierups te maken?
  • Zo ja, wat is de verwachting ten aanzien van de te maken kosten?
  • Is er in de begroting 2020 rekening gehouden met deze kosten?

Namens fractie AltenaLokaal, John Bakker.

Comments

Comments are closed.

You may also like

More in Altena