AalburgAlmkerkAndelBabyloniënbroekDrongelenDussenEethenGenderenGiessenHankMeeuwenNieuwendijkOudendijkRijswijkSleeuwijkUitwijkUppelVeenWaardhuizenWerkendamWerkendam (regio)Wijk en AalburgWoudrichemWoudrichem (regio)

CDA Altena stelt schriftelijke vragen over OZB in de gemeente Altena

0

Altena – Het CDA Altena heeft vragen gesteld aan het college over de onroerend zaak belasting. De vragen die het CDA stelde zijn hieronder te lezen.

Binnenkort valt de OZB-aanslag op de mat. Veel woningeigenaren maken naar aanleiding hiervan bezwaar tegen de WOZ-waarde. Als uit het bezwaar of beroep vervolgens blijkt dat de WOZ-waarde niet klopt, moet de gemeente een vergoeding betalen. Er zijn bedrijven actief die op basis van ‘no cure, no pay’ bezwaar maken namens bewoners, volgens een gestandaardiseerde werkwijze. Hierdoor kost het bewoners niets (het levert hen mogelijk een klein voordeel op), maar kost het de gemeente geld om de proceskosten aan deze bedrijven te vergoeden. Deze vergoedingen lopen hoog op : de VNG schat in dat over 2019 dit meer dan 10 miljoen heeft gekost. Daarnaast is gebleken dat 40% van de bezwaren gegrond wordt verklaard.1 Het loont dus vaak om bezwaar te maken.

1 RTL heeft hiernaar onderzoek gedaan, zie:

https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5003686/gemeenten-belasting-woz-waarde-huis-bezwaar 

Ingevolge van artikel 53 van het regelement van orde ziet de CDA fractie graag de volgende vragen schriftelijk beantwoord.

  1. Herkent het college zich in het beeld dat ook in Altena dergelijke bedrijven actief zijn? Zo ja, hoe vaak en hoeveel vergoedingen heeft de gemeente in de afgelopen jaren hieraan uitgegeven?
  2. Hoeveel bezwaren zijn over de jaren 2018 en 2019 ingediend tegen de WOZ-waarde? Hoeveel procent daarvan is gegrond verklaard?

Daarnaast stelde CDA Altena in maart 2019 tijdens de behandeling van het raadsvoorstel Verordening onroerendezaakbelastingen 2019 Altena vragen over lagere OZB voor sportclubs en verenigingen. Uw college heeft de raad toegezegd dat de raad zou worden geïnformeerd zodra er meer duidelijkheid is over de uitwerking van het amendement Omtzigt inzake toepassen van het OZB-woningtarief op sportaccommodaties. CDA Altena is benieuwd naar de stand van zaken. 

  1. Is gebleken dat de invoering van het lagere OZB-tarief voor verenigingen elders heeft geleid tot de juridische procedures?
  2. Andere gemeenten zijn Altena al voorgegaan. Zo is bekend dat Molenlanden de OZB voor verenigingen compenseert. Bent u inmiddels bereid om het hogere tarief los te laten en het lagere OZB-tarief voor verenigingen te hanteren? Indien het antwoord nee is, waarom niet?

Reacties

Reageren is uitgeschakeld.

Andere soortgelijke berichten

Meer uit Aalburg