OKE Media

Schriftelijke vragen GroenLinks Gelderland over Biomassacentrale Veolia op Kleefse Waard

0

GELDERLAND Recentelijk is – in opdracht van het ministerie Infrastructuur en Waterstaat- een onderzoek uitgevoerd door DNV GL over biomassacentrales. In dat onderzoek wordt de conclusie getrokken dat het opwekken van elektriciteit in een kleine biomassacentrale tot 20 procent meer uitstoot veroorzaakt van fijnstof en stikstofoxide dan een centrale die volledig op steenkool draait (https://nos.nl/artikel/2308292-onderzoek-biomassacentrales-stoten-meer-co2-uit-dansteenkoolcentrales.html).

Bij het opwekken van warmte met biomassa komt twee keer zoveel stikstofoxide emissie vrij als bij het verbranden van gas. https://www.ad.nl/binnenland/onderzoekbiomassa-zorgt-voor-hogere-uitstoot-dan-kolen~a152bfc9/ Dat komt door het lagere rendement en de minder strenge uitstootnormen die voor kleine installaties gelden. Het maakt duidelijk dat de Rijksoverheid hogere normen zou moeten stellen betreffende uitstoot van fijnstof en stikstofoxide in de vergunningverlening van biomassacentrales.

In Arnhem op het Kleefse Waard is onlangs een biomassacentrale opengegaan van Veolia waarvan de vergunning onherroepelijk is. De provincie dient te zorgen voor de gezondheid van haar burgers. Daarvoor is goede luchtkwaliteit noodzakelijk.

Vragen

  1. Bent u bekent met het onderzoek van DNV GL over biomassacentrales?
  2. Wat doet de provincie om de stikstofoxide-en fijnstof uitstoot van biomassacentrales omlaag te brengen en wat heeft deze inzet tot nu opgeleverd?
  3. In hoeverre is bij de provincie bekend hoeveel stikstofoxide-en fijnstof uitstoot er plaatsvindt door particulieren houtkachels?
  4. Uit een artikel van de Stentor op 20 juni 2019 blijkt dat Veolia door de biocentrale een stikstofoxide reductie van 30 % haalt. Heeft de provincie documenten mogen inzien om te controleren of dit correct is?
  5. Zijn er cijfers bekend over de fijnstof dit wordt uitgestoten door de biomassacentrale van Veolia?
  6. Bent u bereid om met Veolia in gesprek te gaan over bovenwettenlijke maatregelen om de stikstofide- en fijnstof uitstoot verder omlaag te brengen?

Reacties

Reageren is uitgeschakeld.

Andere soortgelijke berichten

Meer uit OKE Media