AltenaOKE MediaVideoreportages

Gehandicapte zendamateurs houden reünie (Video)

0

ERMELO – in het weekend van 23 t/m 26 november hield de Commissie Gehandicapte Radio amateurs (CGR) hun jaarlijkse bijeenkomst in Ermelo.

Uit heel Nederland komen de zendamateurs naar Ermelo waar de Commissie een zenderpark voor hen had opgetuigd en waar ze weer de nodige verbindingen konden maken tussen de vele landen in de wereld.

Het zenderpark bestond dit jaar uit 2 HF antennes (korte golf) met de daarbij behorende zenders en 1 vhf/uhf antenne voor 2/70 die bedoeld was voor korte verbindingen binnen Nederland.

De condities waren prima en al snel werden de eerste verbindingen gemaakt met Japan. Er kon worden gewerkt in spraak, morse en digitale technieken.

Uw webmaster (PA1JLG) is zo’n 20 jaar verbonden aan de CGR waarvan 18 jaar als secretaris.

Een zendamateur is iemand die een gedegen opleiding heeft gehad in elektronica en hiervoor een examen heeft afgelegd dat tegenwoordig val onder het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Vroeger viel dit onder de Radio Controle Dienst.

Elk jaar wordt voor de mensen een ‘soldeerproject’  gekozen en dit jaar werd een seinsleutel gemaakt waarmee men morse (CW) kan leren. Voor hen die een motorische storing hebben wordt hulp geboden door de commissieleden om tot een goed resultaat te komen.

De commissie is onderdeel van de landelijke vereniging de VERON en de apparatuur komt veelal uit nalatenschappen en donaties. Op die manier kan de commissie al jaren de gehandicapte een fijn weekend bezorgen.

De commissie kan terug zien op een geslaagd weekend.
De website van de commissie kunt u hier vinden: cgr.veron.nl

Reacties

Reageren is uitgeschakeld.

Andere soortgelijke berichten

Meer uit Altena