Altena

Fractievoorzitter Philip den Haan liet zich inspireren door Johan Cruijff

0
Foto: Henri Verhagen

Fractievoorzitter Philip den Haan liet zich inspireren door Johan Cruijff bij de behandeling van de begroting van 2019 voor de gemeente Altena. Hiermee werd zijn tekst anders dan anders. De visie van Cruijff op voetbal en zijn bekende uitspraken werden gebruikt en vertaald naar de begroting en politiek in en voor Altena. Tussen de regels door gaf AltenaLokaal zo aan waar van winst en risico’s samen werk gemaakt kon worden. Alles in het teken van die supporters/ inwoners van Altena.

Stelt u zich eens voor. We staan in een stadion met ruim 50.000 toeschouwers en we spelen voetbal.
U weet wel het spel van; “Voetbal is simpel, wat echter moeilijk is, is simpel voetballen.” en “Je hebt de bal wel of je hebt hem niet!”

Bij deze 2 laatste momenten gaat het o.a. om techniek (ben je baas over de bal) en de tactiek (hoe komen we samen tot scoren en hoe voorkomen we tegendoelpunten)

Op 2 juli, tijdens de behandeling van de kadernota, onderhandelden we met elkaar over de tactiek van de aankomende wedstrijd. We spraken over de verschillende mogelijkheden en onze aanvalsdrift met het doel om de wedstrijd te winnen met glansrijke cijfers. Toen we onze ambities samen deelden merkten we al snel dat we onze tegenstander niet moesten onderschatten. Ze hadden veel scorend vermogen. Niet om bang van te worden maar toch. Onze opstelling en tactiek pasten we daarop aan en zijn de wedstrijd gestart.

De scheidsrechter had nog maar net gefloten of we kregen al te maken met de nodige tegenslagen. De tegendoelpunten vielen te snel (onze verdediging was nog niet op elkaar afgestemd). We probeerden hier en daar nog een VAR maar tevergeefs tot nu toe. Media, analisten en ook de supporters lieten zich horen.

Als trainer en staf realiseerden wij ons dat we (nu) moesten anticiperen op het spel.

Voorzitter, de begroting daarvoor hebben wij in goede orde ontvangen en maakt ons duidelijk wat (ondanks de tegendoelpunten) de kansen zijn en blijven voor ons. Er wordt keurig inzichtelijk gemaakt waar er kansen en risico’s liggen.

“Je gaat het pas zien als je het door hebt.”

Complimenten aan het college en ambtelijke apparaat die dit zo presenteren. De hondstrouwe supporters in het stadion zingen uit volle borst Hand in Hand kameraden voor Altena 1, gevolgd door “ Always look on the bright site of Life”.

Als trainer en staf kun je maar gedeeltelijk invloed uitoefenen op het spel wat je team tijdens een wedstrijd speelt. Je bent ook afhankelijk van de andere invloeden.

-en- …..“ Het goeie doel is niet je eigen doel”.

Ook als Altena hebben we te maken met de grote tekorten binnen het sociaal domein. Landelijke cijfers laten zien we een groot probleem hebben rond het geld dat rondgaat binnen WMO en Jeugdzorg.

“De waarheid is hier nooit precies zoals je denkt dat hij zal zijn”.

De compensaties vanuit het rijk zijn niet toereikend en we zullen hier onze verdedigingstactiek op aan moeten passen, hetgeen reeds toegezegd is door het college. Met als uitgangspunt dat iedereen in ons stadion de zorgt krijgt die hij of zij verdient!

Graag denken wij mee in een nieuwe aanpak om dit voor de toekomst beter het hoofd te bieden.

Voorzitter, we gaan niet alle posities van het veld bespreken. Dat deden we al bij de Kadernota behandeling. We beperken ons tot een aantal specifieke rollen en technische mogelijkheden. Zo zijn wij van mening dat nog niet bewezen is dat een elftal beter gaat presteren als er een verbouwing of uitbreiding komt in hun stadion. Daarom zullen wij ook het college vragen om de aangekondigde onderbouwing voor de uitbreiding van het gemeentehuis pas in de raad aan te bieden, nadat de raad het uitgevoerde dienstverleningsconcept heeft geëvalueerd.

Voetbal is net als politiek een spel van fouten. “De ploeg die de minste maakt is de beste”.

Een motie die u kunt vergelijken met een tactisch spelwijziging hebben wij hiervoor voorbereid.

Een trainer beschouwt een spel, haal informatie binnen en schat diverse risico’s in alvorens een spelsysteem wordt gewijzigd. Met zo’n oog kijken wij naar de voorbereiding voor het onderhoud van wegen waar wij risico’s voorzien als we het onderhoudsniveau volgend jaar niet hoog genoeg inschatten. Natuurlijk kost dat ook geld maar veiligheid is belangrijker, “want elk nadeel heb z’n voordeel.”

Ook willen wij onze zorg uitspreken als er op het gebied van subsidies geen ruimte meer zou zijn om de verenigingen en vrijwilligers extra te ondersteunen. Onze gemeenschap drijft op deze doelgroep en hun maatschappelijke waarde is niet alleen in euro’s uit te drukken. En deze kosten zijn een investering in onze maatschappij.

Investeren doen we dan ook graag in de subsidioloog. Wij zijn ervan overtuigd dat de kennis en kundigheid van zo’n specialist zijn rendement oplevert. Een speler mag een goed basissalaris hebben, maar daarnaast moet hij vooral geld verdienen via premies.

Als ik het over rendement heb, kan het niet zo zijn dat ik niet even stil sta bij ons Regionaal Bedrijven Terrein. En ik realiseer me dat ik met even stilstaan tekort doe aan het onderwerp, maar hoop dat we binnenkort in de raad wat uitvoeriger stilstaan bij de ontwikkelingen en de behaalde resultaten.

“Je kunt domineren met en zonder bal”!

Hier willen wij graag in de nabije toekomst samen werk van gaan maken.

Voorzitter ook in onze aanvalslinie willen we de koers verder versterken. We weten dat het college hoog in wil zetten op circulaire landbouw. Wij brengen graag nog wat extra aanvalskracht in.

“want je moet op doel schieten anders kun je niet winnen”

Wij merken dat het kabinet op het gebied van plattelandsbeleid ons in de verdediging dwingt en met hun spel ons buitenspel willen zetten. Daarom komen wij met een voorstel om op korte termijn aan te sluiten bij een landelijke samenwerking op het gebied van plattelandsvraagstukken, om zo een reëel tegengeluid te laten horen richting ons kabinet.

“Want als wij de bal hebben kunnen zij niet scoren.”

Ik realiseer me nu dat ik in “BLESSURE TIJD” kom!

Voorzitter ik ga afronden en het college en ambtelijk apparaat veel succes wensen in de uitvoering van de begroting. Daar waar mogelijk zullen wij hen zoveel als mogelijk bijstaan.

“Als iedereen zijn taak doet speel je op zijn minst gelijk”.

En tot slot voorzitter……
Dank u en “als ik zou willen dat u het begreep, had ik het wel beter uitgelegd.”

Reacties

Reageren is uitgeschakeld.

Andere soortgelijke berichten

Meer uit Altena