ZaltbommelZaltbommel (regio)

Betrokkenen maken met gemeente reddingsplan voor De Poorterij

0

Om De Poorterij na het vertrek en het recente faillissement van voormalig exploitant CMN open te houden, maakte de gemeente samen met Stichting Podiumkunst en NV De Poorterij een reddingsplan. Het plan omvat voor de korte termijn het betalen van het personeel en enkele schuldeisers door de gemeente. Voor de wat langere termijn gaat het om een eenmalige bijdrage aan verhuurder NV De Poorterij. Daarnaast verstrekt de gemeente ook structureel een aanvullende financiële bijdrage aan de nieuwe exploitant Stichting De Poorterij (voorheen Stichting Podiumkunst). De gemeenteraad bespreekt het voorstel in de carrousel van 28 november aanstaande. Naar verwachting neemt hij een besluit in de vergadering van 12 december.

 Dankzij dit plan verandert er voor bezoekers in feite niets. De voorstellingen en evenementen gaan gewoon door en alle huurders behouden hun ruimte. De curator is momenteel wel aan zet. Het is zijn taak om te kijken of nog ergens geld aanwezig is om schuldeisers van CMN te voldoen. Alle betrokkenen moeten dit proces afwachten en zijn met hem in overleg om De Poorterij te allen tijde open te houden. Vanaf halverwege 2020 volgt met alle betrokkenen en de politiek een evaluatie over de gekozen structuur en de toekomstbestendigheid van De Poorterij op deze locatie.

 Wethouder Posthouwer: “De Poorterij is veel meer dan alleen een theater, een term die eigenlijk de functie tekortdoet. Het heeft bijvoorbeeld ook een belangrijke buurthuisfunctie. Denk aan de intensieve samenwerking met onder andere scholen, de Sint-Maartenskerk en talloze huurders zoals Buurtzorg, taalscholen, huiswerkbegeleiding et cetera. Wij vinden het belangrijk om de continuïteit van dit alles veilig te stellen. Dit reddingsplan maakt het mogelijk dat er ook komende jaren een gemeenschapshuis in de binnenstad aanwezig blijft.”. 

Nieuwe opzet
Achter de schermen werkten de NV, de stichting en de gemeente aan een nieuwe organisatiestructuur. Naast de financiële steun van de gemeente, kan de nieuwe organisatievorm in de toekomst alle functies waarborgen. In de nieuwe constructie wordt Stichting Podiumkunst straks Stichting De Poorterij (voorlopige werknaam). Onder deze nieuwe naam neemt de stichting ook de programmering van het theater en de totale exploitatie van het pand op zich. Bij de bredere functie past de nieuwe naam. De stichting neemt een programmadirecteur voor haar taken in dienst. Zij nemen ook het personeel goeddeels over. Voordeel van de nieuwe constructie is dat er een directe relatie is tussen de Stichting en de gemeente in de vorm van een samenwerkingsovereenkomst in plaats van uitsluitend een subsidierelatie. Bovendien is er geen ‘ongrijpbare’ derde in de vorm van een exploitant meer. Dit is overzichtelijker voor alle partijen. De NV blijft de huidige taken uitvoeren. De gemeente adviseert de beide besturen. De risico’s die aanwezig waren in de oude structuur, worden op deze manier kleiner.

Eenmalige bijdrage en lening
Eenmalig is in totaal een bedrag van €190.000 nodig voor het reddingsplan. Om het complex voor de korte termijn open te houden, is vooruitlopend op het besluit van de gemeenteraad al een deel van de facturen voldaan voor rekening van de gemeente. Het gaat bijvoorbeeld om lonen van medewerkers en facturen van artiesten. Het gaat om een bedrag van €100.000. Voor de toekomst wordt een budget aangehouden van €50.000 voor onvoorziene vorderingen. Daarnaast is er een budget van €40.000 om de noodzakelijke brandveiligheidsinvesteringen in het pand te doen. Tot slot verstrekt de gemeente een lening van € 75.000 euro om de NV haar taken weer te laten verrichten.

Wethouder Posthouwer is dankbaar voor het daadkrachtige optreden van NV De Poorterij na het vertrek van de exploitant: “Met het vertrek van CMN viel een gat. NV De Poorterij sprong daar in en hield het complex draaiende. Zij zorgden dat onder andere personeel betaald en aangestuurd werd. Dankzij dit optreden is De Poorterij toen niet op slot gegaan.”.

Meer subsidie en gebruik pand goedkoper
Structureel kost de exploitatie van De Poorterij de gemeente €43.000 per jaar extra, bovenop de bestaande €150.000 subsidie. Het bedrag bestaat uit een verhoging van de subsidie vanaf 2020 met circa €12.000 vanwege indexatie. Daarnaast verlaagt de gemeente de vergoeding (erfpachtcanon) die de NV aan de gemeente betaalt voor het gebruik van het pand naar een symbolisch bedrag van € 1.200 per jaar.

Evaluatie
Vanaf halverwege 2020 volgt een evaluatie over de gekozen structuur en de toekomstbestendigheid van de Poorterij op deze locatie. Want hoewel de nieuwe constructie ruimte en zekerheid biedt voor de exploitatie voor de komende jaren, is het pand oud en wordt het steeds duurder om het in stand te houden. De parkeerdruk in de omgeving van de Poorterij is hoog.

Sint-Maartenskerk ook geborgd
De vorige exploitant deed ook activiteiten voor Sint-Maartenskerk. Deze worden overgenomen door Stichting De Poorterij in samenwerking met Stichting Sint-Maarten.

Reacties

Reageren is uitgeschakeld.

Andere soortgelijke berichten

Meer uit Zaltbommel