Zaltbommel (regio)

Aanleg persleiding langs de provinciale weg N322 (van Heemstraweg) richting Zaltbommel.

0
Foto: Waterschap RL

Het waterschap Rivierenland is in het kader van centralisering in hun gebied bezig met het opheffen van kleinere rioolwaterinstallaties.
Eén van de rioolwaterinstallaties die op termijn opgeheven wordt is de RWZI Aalst. Deze installatie is gelegen aan de Schout in de buurt van Zuilichem. Voordat deze installatie kan worden opgeheven wordt er een nieuw rioolgemaal gebouwd en wordt er een persleiding aangelegd naar Zaltbommel.

Voor de afvoer van het afvalwater zal voorafgaand een persleiding worden gelegd waarna er op de locatie van de rioolwaterzuivering Aalst een rioolgemaal zal worden gebouwd. De persleiding, met een diameter van 50 cm., zal naar de RWZI Zaltbommel worden gelegd. Het traject van de leiding volgt grotendeels de N322 (van Heemstraweg) over deels de provinciale berm en particulier land en gewasgebieden.

De start van de werkzaamheden vindt binnenkort plaats; naar alle waarschijnlijkheid eind november. De werkzaamheden van Vissers Ploegmakers, de aannemer die het werk voor waterschap Rivierenland gaat uitvoeren, zullen halverwege het tracé starten richting rioolwaterzuivering Aalst. De werkzaamheden zullen medio februari 2020 zijn afgerond. Daarna worden de werkzaamheden van de persleiding richting Zaltbommel opgepakt, waarbij de werkzaamheden eind voorjaar 2020 zijn afgerond.

Voor het verkeer zullen op diverse plaatsen de benodigde verkeersmaatregelen worden genomen. De hinder voor het verkeer zal tot een minimum worden beperkt.

Foto: Waterschap Rivierenland

Reacties

Reageren is uitgeschakeld.

Andere soortgelijke berichten