Altena

Adviesgroep Huisvesting Arbeidsmigranten

0

ALTENA – Het college heeft een adviesgroep ingesteld  die zich buigt over de huisvesting van arbeidsmigranten. De adviesgroep is samengesteld uit allerlei partijen uit de samenleving, ieder met een ander belang: vertegenwoordigers van bedrijven, uitzendbureaus, huisvesters, ZLTO, inwoners, onderwijs, welzijn, volksgezondheid, jongeren en arbeidsmigranten.

De inhuur van arbeidsmigranten is van groot belang voor bedrijven in Altena. Het beleid dat het college wil opstellen voor de huisvesting van deze migranten moet recht doen aan de belangen van de migranten zelf, maar zeker ook aan de belangen van de eigen inwoners. De verschillende betrokken partijen werken samen om te komen tot een breed gedragen advies voor het college van burgemeester en wethouders van gemeente Altena.

De gemeenteraad  beslist uiteindelijk over de nieuwe criteria voor de huisvesting van arbeidsmigranten.

Reacties

Reageren is uitgeschakeld.

Andere soortgelijke berichten

Meer uit Altena