Altena

CDA stelt schriftelijke vragen over aanpak onkruid aan college

0
Foto: Otto van Breugel

Otto van Breugel reageert over het onkruid in de gemeente Altena en stelt een aantal schriftelijke vragen aan het College van Altena
Inwoners ergeren zich over het aanzien van de buitenruimte door het vele onkruid wat groeit op straat. Ze snappen niet waarom hier niets aan gedaan wordt. Ik ben het met de inwoners eens dat het beter moet. Een goed onderhouden buitenruimte is het visitekaartje van onze gemeente. We zijn trots op onze gemeente. Dat moet ook zo blijven. Daar hoort goed onderhoud bij. Wat het CDA betreft komen er structureel meer borstelrondes in de gemeente of een andere aanpak. Daar gaan wij ons voor inzetten. Het kan echt niet zo.

Geacht college,

Alle dorpen in de gemeente Altena worden geteisterd door onkruid. De chemische bestrijding van onkruid op de bestratingen in de bebouwde kom van de gemeente Altena is enkele jaren terug vervangen door mechanisch borstelen. Inmiddels tiert het onkruid op de klinkerbestratingen en de aangrenzende bermen in alle kernen van de gemeente opnieuw welig. Op sommige plaatsen overwoekert het onkruid de bestratingen. Ook op (beeldbepalende) plaatsen waar toeristen komen en in de andere kernen, vormt de aanblik van het straatwerk niet bepaald een visitekaartje voor de gemeente.

Via onze inwoners krijgen we signalen over ergernis over het aanzien van de buitenruimte. Deze signalen nemen toe. Gelukkig bent u als college op de hoogte van deze signalen en heeft u enkele weken terug besloten om een extra borstelronde uit te voeren.

Voor het CDA is een goed onderhouden buitenruimte het visite kaartje van de gemeente. Daar hoort hoog onkruid wat op straat groeit niet thuis.

Gelet op de signalen van onze inwoners met de roep om beter onderhoud en het gegeven dat al enkele jaren lang steeds extra borstelrondes moeten worden uitgevoerd brengt het de fractie van het CDA ertoe vragen te stellen. Ook voor het CDA is de eerste aanblik dat de gemeente er verzorgd uitziet goud waard. We zijn tenslotte trots op Altena !

De CDA fractie ziet graag, ingevolge van artikel 53 van het regelement van orde de volgende vragen graag schriftelijk beantwoord.

  1. Kunt u aangeven wat de vastgestelde beeldkwaliteit is voor onkruid op verharding in de gemeente Altena en of deze wordt gehaald?
  2. Hoeveel meldingen van burgers over onkruid op verharding heeft u de afgelopen periode ontvangen.
  3. Wordt u door de gemeenteraad vastgestelde kwaliteitsniveau en de daarbij beschikbare middelen gehinderd om goed onderhoud (onkruid op verharding) uit te voeren zo ja wilt u dat nader toelichten?
  4. Hoeveel borstelrondes voert u jaarlijks uit en hoe hoog zijn de jaarlijkse kosten van het mechanisch borstelen van de verhardingen?
  5. Bent u bereid andere methoden van onkruidbestrijding en/of een hogere frequentie te overwegen? Wat zouden de mogelijkheden zijn? En de financiële consequenties?
  6. U heeft onlangs besloten een extra borstelronde te gaan uitvoeren. Wat zijn de kosten van zo’n extra borstelronde en wanneer is deze borstelronde uitgevoerd.
  7. Hoe is het toezicht op het onderhoud van de openbare ruimte en de controle op de naleving van de contractafspraken geregeld? Wat zijn de uitkomsten van dat toezicht en die controle, ook in de tijd gezien.
  8. Volgens inwoners veroorzaakt het borstelen schade aan de bestrating. Deelt u deze meningen en zo niet bent u bereid de inwoners hierover te informeren.
  9. Welke mogelijkheden ziet u voor inwoners en verenigingen om bij te dragen aan de kwaliteit van de openbare ruimte?

Namens de CDA fractie, Otto van Breugel

Foto: Otto van Breugel

Reacties

Reageren is uitgeschakeld.

Andere soortgelijke berichten

Meer uit Altena