WerkendamWerkendam (regio)

Opnieuw certificaat Keurmerk Veilig Ondernemen voor bedrijventerrein Bruine Kilhaven te Werkendam

0

Bedrijventerrein Bruine Kilhaven in de gemeente Altena heeft wederom het Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen  (KVO-B) Continu Samenwerken behaald. Het certificaat werd afgelopen woensdag 26 juni door burgemeester Marcel Fränzel officieel uitgereikt aan Arie den Dekker, nu voorzitter van de werkgroep KVO en de afgelopen drie jaar voorzitter van het bestuur van de BIZ Bruine Kilhaven.

Het Keurmerk is een waardering voor bedrijventerreinen waar drie jaar geleden is gestart met de (publiek-private) samenwerking om de veiligheid te verbeteren. Een belangrijke voorwaarde om een KVO-B-certificaat te behalen is dat ondernemers samen met gemeente, politie, brandweer en eventuele andere partijen afspraken maken om overlast, criminaliteit en onderhoud en beheer aan te pakken. Dit levert een veiliger omgeving op, een groter gevoel van veiligheid en minder schade. Daar profiteert iedereen van. MKB-Nederland heeft dit proces begeleid.

Doel
Een onveilige omgeving zorgt voor veel schade en overlast en kan het ondernemen behoorlijk in de weg zitten. Om een veilige bedrijfsomgeving te waarborgen, is MKB-Nederland in samenwerking met het ministerie van Justitie en Veiligheid in 2005 gestart met een Keurmerk Veilig Ondernemen voor Bedrijventerreinen. In het KVO-B maken ondernemers samen met de andere betrokken partijen afspraken, zoals:

  • het organiseren van bijeenkomsten voor en door ondernemers over de thema’s ‘schoon, heel en veilig’;
  • een beter georganiseerd toezicht door politie en beveiliging;
  • het beter verlichten van panden, het plaatsen van camera’s, enz.;
  • investeringen in de openbare ruimte (groenvoorziening, straatverlichting, enz.

De schade die het bedrijfsleven jaarlijks lijdt door criminaliteit en onveiligheid wordt door deze en andere maatregelen fors verminderd. Het KVO-B heeft direct effect op het veiligheidsgevoel van ondernemers, werknemers en burgers. Maar ook is er vaak een structurele verbetering van de samenwerking tussen ondernemers en andere partijen te zien. Ook de samenwerking op het bedrijventerrein Bruine Kilhaven tussen de partners ondernemers (Ondernemersvereniging en Bedrijven Investeringszone (BIZ)), gemeente, politie en brandweer is de afgelopen drie jaar goed en constructief verlopen en met vertrouwen in elkaar. Deze samenwerking wordt de komende drie jaar daarom ook voortgezet.

Evaluatie
Begin 2019 is de veiligheidssituatie en de beleving van veiligheid op bedrijventerreinen Bruine Kilhaven in Werkendam onderzocht. Zo is er een enquête gehouden onder de ondernemers die gevestigd zijn op dit bedrijventerrein, en zijn er gegevens verzameld van  de gemeente, politie en brandweer. Daarnaast heeft de werkgroep KVO een schouw van de bedrijventerreinen uitgevoerd. Uit het onderzoek, waaronder ook een auditdoor het KIWA op 27 mei 2019, bleek dat de veiligheidssituatie en het onderhoud op het bedrijventerrein goed is.

Vervolg
De veiligheidssituatie is goed, maar er zijn nog wel een klein aantal aandachtsvelden. Door de werkgroep KVO is daarom een nieuw actieplan opgesteld waarin maatregelen voor de komende drie jaar (tot 2022) zijn opgenomen. Het actieplan is in mei 2019 door de certificerende instantie (KIWA Nederland) getoetst en uitvoerig besproken.

Reacties

Reageren is uitgeschakeld.

Andere soortgelijke berichten

Meer uit Werkendam