OKE Media

Dit jaar ook bloemenlinten in Poederoijen ?

0
?

POEDEROIJEN – Aanvankelijk was het nog onzeker of er dit jaar ook bloemenlinten in Poederoijen ingezaaid zouden worden. Na overleg met de gemeente bleek dat met name de berm van de Burg. Posweg niet bezaaid zou kunnen worden i.v.m. de aanleg van een sterkstroom kabel van Zuilichem naar Poederoijen. Ook het overleg met Staatsbosbeheer, over het mijn inziens slechte onderhoud aan de Achterdijk i.v.m. het overwoekeren van het bloemenlint vorig jaar door (on)kruiden, heeft niet tot resultaat geleid Staatbosbeheer wijkt niet af van het huidige beheer. Dus zinloos is om hier nog enige tijd aan te besteden.

Maar uiteindelijk is er toch licht aan het einde van de tunnel gekomen. Na wat gesprekken op het stadskantoor en overleg met de projectleiding van Liander die de kabel uiteindelijk moet aanleggen, is de afspraak gemaakt dat het Poederoijense traject het eerste aan te pakken zodat het  graafwerk begin April  afgerond kan zijn. Ruimschoots op tijd om de berm in te kunnen zaaien met het bloemenmengsel.

Een bijkomend voordeel is dat nu door het kabelwerk de mogelijkheid ontstaat om de gehele berm van de Burg. Posweg vanaf de rotonde Brakel tot aan de bebouwde kom Poederoijen in te zaaien met het bloemenlint. Liander heeft in het overleg ook aangegeven dat zij dit jaar de kosten van het inzaaien en het bloemenzaad voor hun rekening nemen als tegenprestatie voor de overlast die zij tijdelijk veroorzaken voor de bevolking van Poederoijen. Begin April gaat de Fa. Smits uit Nederhemert zorgen voor de bewerking van de grond en het inzaaien van de ruim 2500 meter lange en ruim twee meter brede bloemenlinten.

Behalve voornoemd bloemenlint gaan we ook weer inzaaien langs het Pronkpad en een klein stukje (het begin) van de Achterdijk. Verder is er steeds meer animo onder de bevolking om ook stukjes eigen terrein in te zaaien met het bloemenmengsel. Zo komen er ook korte lintjes langs de Maasdijk, Dorpsweg,  Maarten van Rossumweg en misschien ook langs de Egter van Wissekerkeweg. Al met al toch bloemenlinten in Poederoijen. De solitaire bijen, hommels, vlinders, vogels en de kleine zoogdieren kunnen deze zomer goed aan hun trekken komen en het dorp fleurt ervan op.

Inmiddels hebben zich ook bloemenlint initiatieven ontplooit in Brakel, Aalst en Nederhemert.

Dus de West Bommelerwaard komt dik in de bloemen te staan deze zomer.

Voor diegene uit “Poederoijen” die ook een stukje grond hebben om in te zaaien, kunnen zolang de voorraad strekt gratis bij ondergetekende een speciaal zakje zaad halen voldoende voor ca 10 m2  bloemen.

Voor meer informatie kunt u terecht bij Koos Tromp tel. 0418 – 677134.

Reacties

Reageren is uitgeschakeld.

Andere soortgelijke berichten

Meer uit OKE Media