OKE Media

Regio Rivierenland werkt vanaf nu samen op gebied van Ruimtelijke Adaptatie

0

Kerkdriel-Klimaatverandering veroorzaakt steeds vaker overstromingen, zware regenbuien en periodes van hitte en droogte. De regio Rivierenland slaat de handen ineen om te werken aan het klimaatbestendig en waterrobuust maken van uw omgeving.

Op 20 november tekenden het Rijk, gemeenten, provincies en waterschappen het Bestuursakkoord Ruimtelijke Adaptatie. Met dit akkoord zetten de gezamenlijke overheden de schouders onder een klimaatbestendige inrichting van Nederland. Het doel is daarbij dat Nederland in 2050 waterrobuust en klimaatbestendig is.

Regio Rivierenland gaat samenwerken om het bestuursakkoord in praktijk te brengen. Op 31 januari 2019 hebben 11 partijen een samenwerkingsovereenkomst ondertekent en wordt de samenwerking formeel. De komende jaren werken zij aan stresstesten, risicodialogen  en een regionale adaptatiestrategie.

De provincie Gelderland neemt deel aan de ruimtelijke adaptatie als een van de belangrijke stakeholders voor de regio.

Samenwerken helpt
In regio Rivierenland werkten de gemeenten en Waterschap Rivierenland al samen voor de waterketen (riool en waterzuivering). Het doel van deze samenwerking was het halen van een besparing van 13% op de uitgaven vanaf 2020. Dit doel is gehaald, ook dankzij de samenwerking.

Samenwerking helpt dus. Daarom gaat regio Rivierenland op dezelfde manier samenwerken om de negatieve gevolgen van klimaatverandering tegen te gaan. Twee gemeenten uit een andere regio (Lingewaard en Overbetuwe) sluiten bij Rivierenland aan.

Reacties

Reageren is uitgeschakeld.

Andere soortgelijke berichten

Meer uit OKE Media