Altena

Gebruik fonds provincie voor verduurzaming van o.a. sportclubs en buurtcentra

0

Altena-Progressief Altena Schriftelijke vragen ex art. 53 

Geachte college van Burgemeester en wethouders,

Maatschappelijk vastgoed van gemeenten zoals scholen, gemeentehuizen, sportaccommodaties en andere openbare gebouwen kunnen versneld worden verduurzaamd door een initiatief van de provincie Noord-Brabant, de Bank Nederlandse Gemeenten, NN Group (Nationale-Nederlanden) en Bewust Investeren BV. Met experts op het gebied van verduurzaming en met behulp van de financiële armslag van de provincie, BNG Bank en institutionele beleggers kan een speciale erfpachtstructuur worden toegepast, die in vele situaties toepasbaar is. In totaal is er daarom 500 miljoen euro beschikbaar voor verduurzaming van maatschappelijk vastgoed in Brabant.
Alle Brabantse gemeenten krijgen de kans om mee te doen met dit initiatief. Per gemeente wordt een aparte stichting opgericht. Deze koopt en verduurzaamt een gebouw dat verbetering behoeft, of zorgt voor nieuwbouw. Nadat de lening door betaling van erfpachtcanons in 30 of 40 jaar is afgelost, wordt het gebouw om-niet in eigendom aan de gemeente overgedragen, of – indien de gemeente daarvoor kiest – wordt de marktwaarde aan de gemeente uitgekeerd.
Met het door Bewust Investeren concept is het voor gemeenten mogelijk hun maatschappelijk vastgoed versneld en verregaand te verduurzamen. De gemeente krijgt bovendien meer armslag doordat de verkoopopbrengst van de gebouwen voor andere zaken kan worden gebruikt. Bijvoorbeeld voor extra investeringen in woningbouw, meer banen, armoedebestrijding of goede zorg. Ook voor de gebruikers van het vastgoed –bijvoorbeeld sportclubs of wijkinitiatieven- is de regeling bijzonder interessant. Versnelde opknap en verduurzaming leidt immers ook tot lagere energielasten waardoor er meer geld beschikbaar is voor maatschappelijk doelen.
Dat leidt tot de volgende vragen aan het College.

1. Bent u bekend met het voorstel ESG Erfpachtleningen, dat de Provinciale Staten vrijdag 1 februari 2019 hebben vastgesteld?

2. Bent u net als Progressief Altena van mening dat het voor gebruikers en het klimaat goed is om meer scholen, buurthuizen en sportclubs te verduurzamen of kwalitatief te verbeteren door nieuwbouw?

3. Bent u bereid te onderzoeken of het voor onze gemeente interessant is om gebruik te maken van ESG Erfpachtleningen? Zo ja, bent u bereid om de gemeenteraad voorafgaand aan de behandeling van de voorjaarsnota te informeren over de mogelijkheden?

Reacties

Reageren is uitgeschakeld.

Andere soortgelijke berichten

Meer uit Altena