Altena

Wegverbreding A27 Houten-Hooipolder stap dichterbij

0

Op 20 december ondertekende minister Van Nieuwenhuizen het tracébesluit (TB) en het saneringsbesluit (SB) van het project A27 Houten – Hooipolder. Hiermee zetten we een belangrijke stap richting de volgende fase: het voorbereiden van de aanbesteding, contractering en de uitvoering van het project. De werkzaamheden starten in 2022.

Knooppunt Hooipolder

  • De A27 ten noorden van knooppunt Hooipolder krijgt aan beide kanten drie rijstroken.
  • Er komt een verbindingsboog van de A59 vanuit Zonzeel naar de A27 richting Utrecht.
  • De toe- en afritten 34 van de A59 bij de watertoren verdwijnen.
  • Er komt een nieuwe verbindingsweg op de A59 richting afrit 33 in Oosterhout.
  • Door de aanleg van de verbindingsboog ontstaat er ruimte op knooppunt Hooipolder. We benutten die ruimte om het knooppunt beter in te richten.

Keizersveerbrug
De bestaande Keizersveerbrug wordt in zijn geheel vervangen door een nieuwe brug voor het verkeer naar het zuiden. Deze brug krijgt drie rijstroken, een uitvoegstrook en een tweerichtingenfietspad. Ten oosten van deze brug komt een nieuwe brug over de Bergsche Maas voor het verkeer in noordelijke richting. Op deze brug komen drie rijstroken, een spitsstrook en een apart gedeelte voor landbouwverkeer.

De plannen inzien
U kunt het tracébesluit, het saneringsbesluit en de bijbehorende documenten vanaf 10 januari 2019 inzien op www.platformparticipatie.nl/a27houtenhooipolder. Belanghebbenden die een zienswijze indienden op het OTB of OSB, kunnen van 11 januari 2019 tot en met 21 februari 2019 beroep indienen bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Bent u belanghebbende, maar heeft u vanwege juridisch gegronde redenen geen zienswijze ingediend? Bijvoorbeeld omdat er wijzigingen in de plannen staan die u persoonlijk raken? Dan kunt u ook een beroepschrift indienen.

Informatieavonden
Rijkswaterstaat organiseert informatiebijeenkomsten op diverse locaties, nabij het tracé:

  • Dinsdag 15 januari, vrije inloop tussen 19.00 -21.00 uur: Fort Altena, Tol 8, Werkendam.
  • Donderdag 17 januari, vrije inloop tussen 19.00-21.00 uur: Theater Vianen in Helsdingen, Westelijke Parallelweg 1, Vianen.
  • Woensdag 23 januari, vrije inloop tussen 19.00 – 21.00 uur: Boelaars Zalencentrum, Keizersdijk 48, Raamsdonkveer.

Reacties

Reageren is uitgeschakeld.

Andere soortgelijke berichten

Meer uit Altena