AltenaBommelerwaard

Wegverbreding A27 Houten-Hooipolder stap dichterbij

0

Op 20 december 2018 is een nieuwe mijlpaal in het project A27 Houten – Hooipolder bereikt: minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) ondertekende het tracébesluit (TB) en het saneringsbesluit (SB). Hiermee kan de stap worden gezet naar een volgende fase: het voorbereiden van de aanbesteding, contractering en de uitvoering van het project.

Minister Van Nieuwenhuizen: ‘Automobilisten staan nu nog bijna dagelijks in de file op de A27 tussen Houten en knooppunt Hooipolder. Vandaag zijn we weer een stap dichterbij de verbreding van dit stuk van de snelweg A27. Door de aanleg van rij- en spitsstroken verbetert de doorstroming en verminderen we het sluipverkeer in de regio.’

Verbeteringen doorgevoerd
In dit TB en SB zijn diverse optimalisaties doorgevoerd ten opzichte van het ontwerptracébesluit (OTB) en het ontwerpsaneringsbesluit (OSB), waaronder de toevoeging van een nieuwe Merwedebrug, Keizersveerbrug en Hagesteinsebrug. Projectmanager Marc Lentjes: ‘Drie nieuwe bruggen veroorzaakten een behoorlijke wijziging op het ontwerptracébesluit. Daarnaast zijn wij voortdurend in gesprek met onze regionale partners, zoals provincies, waterschappen en gemeentes en maatschappelijke partners, wat ook tot diverse kleine aanpassingen ten opzichte van het ontwerptracébesluit heeft geleid. Door hen vroegtijdig te betrekken, hebben we zoveel mogelijk aan kunnen sluiten bij lokale wensen en ruimtelijke ontwikkelingen. Wij danken onze bestuurlijke partners en maatschappelijke organisaties dan ook hartelijk voor hun betrokkenheid en inbreng. Ook hebben we, waar mogelijk, zienswijzen verwerkt in het huidige tracébesluit. Dit vormt het uitgangspunt voor de realisatie van de wegverbreding vanaf 2022.’

Aanpak A27 Houten – Hooipolder
De A27 richting Utrecht krijgt tussen Houten en Hooipolder drie rijstroken. Tussen Werkendam en tankstation Scheiwijk gaat het om reguliere rijstroken. Op de rest van het traject komt een spitsstrook. Richting Breda krijgt de weg tussen Houten en Everdingen en tussen Scheiwijk en Werkendam vier reguliere rijstroken. De andere delen krijgen drie rijstroken, waarvan één spitsstrook. De verbreding heeft ook gevolgen voor de bruggen. De bestaande Hagesteinsebrug, Merwedebrug en Keizersveerbrug worden geheel vervangen door nieuwe bruggen, omdat dit op de langere termijn goedkoper is en er in de toekomst minder onderhoudswerkzaamheden nodig zijn. Daarnaast zorgen nieuwe bruggen voor minder geluid dan de huidige bruggen. De Houtensebrug wordt gerenoveerd en verbreed. Ook wordt er gestuurd op een snelle aanpak van knooppunt Hooipolder.

Inzage besluit en nadere informatie
Het TB beschrijft de uitwerking van de wegverbreding, inpassing van de weg in de omgeving en maatregelen voor leefbaarheid, zoals geluid en natuurcompensatie. Het SB bevat geluidmaatregelen voor 60 saneringswoningen langs wegvakken waar de geluidsanering niet in combinatie met het TB kan plaatsvinden en loopt, vanwege de samenhang met het TB, vooruit op de overige saneringen binnen het Meerjaren Programma Geluidsanering (MJPG).

De komende weken staan in het teken van informatie en beroep. Van vrijdag 11 januari 2019 tot en met donderdag 21 februari 2019 kan, door belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend, op het OTB of het OSB beroep worden ingesteld tegen het TB of SB. Ook belanghebbenden die om juridisch gegronde redenen – zoals een wijziging tussen OTB en TB, die u persoonlijk raakt – geen zienswijze hebben ingediend op OTB of OSB, kunnen een beroepschrift indienen. Een beroepschrift moet worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Op de website Platform Participatie zijn vanaf 10 januari 2019, onder ‘tracébesluit’ alle documenten behorend bij het TB en SB digitaal te raadplegen. Deze documenten liggen vanaf dan ook fysiek ter inzage bij een tiental betrokken provincies, gemeenten en waterschappen.

Informatieavonden
Door Rijkswaterstaat worden informatiebijeenkomsten gehouden op diverse locaties, nabij het tracé:

  • Dinsdag 15 januari 2019, vrije inloop tussen 19.00 en 21.00 uur: Fort Altena, Tol 8, Werkendam.
  • Donderdag 17 januari 2019, vrije inloop tussen 19.00 en 21.00 uur: Theater Vianen in Helsdingen, Westelijke Parallelweg 1, Vianen.
  • Woensdag 23 januari 2019, vrije inloop tussen 19.00 en 21.00 uur: Boelaars Zalencentrum, Keizersdijk 48, Raamsdonkveer.

Reacties

Reageren is uitgeschakeld.

Andere soortgelijke berichten

Meer uit Altena