Andel

Resultaten onderzoek arbeidsmigranten gepresenteerd

0

De toenemende inzet van arbeidsmigranten in de komende jarenbetekent een stijgende behoefte aan woonruimte binnen de nieuwe gemeente. Dit is één vande conclusies van het rapport dat dinsdagmiddag (18-12) door Samenwerkend Altena werdoverhandigd aan de drie wethouders van de gemeente Aalburg, Werkendam enWoudrichem.

Arbeidsmigranten spelen een belangrijke rol in de regio en dragen significant bij aan hetbehoud en de versteviging van de economische positie van de regio. Daar waar vacaturesniet met werknemers uit de regio vervuld kunnen worden, vangen de arbeidsmigrantenpieken op in bijvoorbeeld de agrofoodsector en zetten zij hun technische vaardighedenstructureel in voor de maak- en onderhoudsindustrie. De toenemende inzet vanarbeidsmigranten impliceert een stijgende behoefte aan woonruimte. Het is evident datarbeidsmigranten een goed onderdak verdienen, maar er is verschil van inzicht over delocatie en het maximaal aantal mensen per object. Om een en ander nu en in de toekomst ingoede banen te leiden wordt op gemeentelijk en provinciaal niveau beleid ontwikkeld. Ookworden huisvestingsoplossingen gezocht en getoetst: twee bedrijven starten een pilot. Omde behoefte aan huisvesting te peilen zette Samenwerkend Altena een enquête op.

Het aantal bedrijven dat reageerde op de enquête is in aantal beperkt, maar in betekenisgroot: zij werken met 484 arbeidsmigranten en voorspellen een stijging met 72% in dekomende drie jaar. Duidelijk is geworden dat het inhuren van arbeidsmigranten inmiddelseen structureel karakter heeft. 50% van de arbeidsmigranten wordt ingezet voor vast werk en 50% voor project- of seizoensgebonden werk. De behoefte aan (extra) huisvesting vanarbeidsmigranten is evident.

Reactie gemeente –  Namens de drie wethouders Izak Koedoot (Woudrichem), Machiel de Gelder (Werkendam),reageert Wijnand van der Hoeven (Aalburg): ‘Het rapport geeft ons twee belangrijkesignalen: allereerst dat het voor de economie van belang is dat er voldoendearbeidskrachten zijn en dat huisvesting op goede wijze geregeld wordt. Ten tweede zien wedit als een signaal vanuit een coalitie of the willing. Mensen die voorop willen lopen.’Hij vervolgt: ‘Van belang is dat we ook de vraag in land- en tuinbouw (fruitoogst en anderseizoenswerk) meer inzicht krijgen. Ook is er nog geen beeld vanuit actieveuitzendorganisaties en er is nog geen beeld vanuit de kleine bedrijven. Vanuit gemeentezullen verdere stappen worden gezet in registratie en waar nodig handhaving.’

Samenwerkend Altena – Ondernemend Altena, Bedrijvenkring Altena, Altena Kennispoort en Werkendam MaritimeIndustries zijn vier verschillende ondernemers-/kennisplatforms met gemeenschappelijkeaandachtspunten. Zij bundelen hun krachten en kennis binnen het initiatief ‘SamenwerkendAltena’.Op de foto v.l.n.r. Machiel de Gelder, Izak Koedoot, Fientje Bax, Cor Spek, Jan van Helden, Karin Struijk, Wijnandvan der Hoeven

Reacties

Reageren is uitgeschakeld.

Andere soortgelijke berichten

Meer uit Andel