Bommelerwaard

Prestatieafspraken door Woonstichting De Kernen en Bewonersraad De Kernen

0

Op 10 december zijn de prestatieafspraken 2019 getekend door Woonstichting De Kernen en Bewonersraad De Kernen, Woningstichting Maasdriel en Huurdersvereniging Bommelerwaard en gemeente Maasdriel. De afgelopen maanden is hard gewerkt aan de prestatieafspraken. Nu ligt er een set aan afspraken waarover alle partijen die tekenden tevreden zijn.

Afspraken zijn gemaakt op een aantal hoofdthema’s. Alle partijen dragen bij aan het bevorderen van

Samenwerking tussen de gemeenten Zaltbommel en Maasdriel en de drie corporaties en de twee huurdersorganisaties in de Bommelerwaard. Samen werken aan een krachtig Maasdriel en een krachtig Bommelerwaard.
* Korte lijnen, regelmatig afstemmen over praktische zaken

Kwaliteit van de bestaande woningen. Duurzaamheid is hierbij het sleutelwoord. Duurzaamheid in de zin van het verminderen van energieverbruik en inspelen op ongewenst klimaatontwikkelingen en in de zin van het ondersteunen van langer zelfstandig wonen.
* Hoe vullen we de klimaatafspraken concreet in bij nieuwbouw of groot onderhoud
* Welke voorzieningen worden geboden om in en rondom een woning te kunnen leven als men bijvoorbeeld een rollator moet gebruiken.

Passende woningvoorraad. Het woningbehoefteonderzoek dat binnenkort uitkomt moet een vertaling krijgen naar wat nieuwbouw hierin kan betekenen en wat er binnen de bestaande woningvoorraad mogelijk aangepast kan worden.
* Antwoord geven op bijvoorbeeld de vraag of er meer duurdere of juist goedkopere woningen moeten komen.

Voldoende betaalbare woningen voor mensen met lagere inkomens en bijzondere doelgroepen. Bijvoorbeeld met extra zorgvraag.
* Hoe zorgen we ervoor dat er voldoende betaalbare woningen blijven ondanks allerlei kwaliteitseisen en prijsstijgingen?

Woon- en leefklimaat. Aandacht voor een woonomgeving waarin mensen prettig samenwonen, elkaar kunnen ondersteunen en waar aanbod van welzijn en zorg ondersteunend is.
* Antwoord geven op bijvoorbeeld de vraag of er ontmoetingsmogelijkheden zijn als buurtbewoners daaraan behoefte hebben.

Reacties

Reageren is uitgeschakeld.

Andere soortgelijke berichten

Meer uit Bommelerwaard