Altena

Opening VervoersInformatiePunt (VIP) in Eethen en Drongelen

0

Wat is een VIP?
U kunt bij een VIP terecht voor al uw vragen over uw vervoer. Denk daarbij aan vragen over de OV-kaart, deeltaxi of belauto. In het VIP is een Ipad beschikbaar waarmee de juiste informatie kan worden bekeken. Ook aanvragen voor openbaar of collectief vervoer kunnen worden gedaan.

Waarom een VIP?
Goed mobiel zijn is, vooral als u in de kleine kernen woont, niet zo vanzelfsprekend. Vooral als u afhankelijk bent van het openbaar vervoer. Op de hoogte zijn van de mogelijkheden kan u dan een eind op weg helpen.

Vervoerswaaier
Voor alle kernen is een vervoerswaaier ontwikkeld en huis-aan-huis bezorgd. Deze vervoerswaaier kan u uitstekend helpen om uw reis uit te stippelen.

Belauto (Altena Mobiel)
Een aantal vrijwilligers heeft zich aangemeld om tegen een vergoeding in de regio voor vervoer te zorgen. U kunt hier alleen gebruik van maken als er geen andere vervoersmogelijkheden zijn zoals deeltaxi en openbaar vervoer. Het telefoonnummer waarop u deze vrijwilligers kunt bereiken is 06 45561066. Dit telefoonnummer kunt u ook vinden op de vervoerswaaier.

Mobiliteitsconsulent
Een mobiliteitsconsulent is een vrijwilliger die is opgeleid om u te helpen met uw vragen over het vervoer. Via het VIP kunt u in contact komen met de mobiliteitsconsulenten.

Locatie en openingstijden
VIP Eethen:
Dorpshuis Teratina, De Korten Bruggert 7 in Eethen
U kunt hier terecht op woensdagochtend tussen 8.30 – 10.30 en  tijdens de eetprojecten.
VIP Drongelen:
Dorpshuis Drongelen , De Oude School, Gansoijen 10 in Drongelen
U kunt hier terecht op vrijdagmiddag van 14.00 – 17.00 uur.

Kom naar de feestelijke opening en ontvang een gratis OV-dagkaartje

  • VIP Drongelen: vrijdag 7 december om 15.30 uur
  • VIP Eethen: donderdag 20 december om 16.00 uur