Altena

Laatste raadsvergadering gemeente Aalburg

0

De raadsperiode van de gemeente Aalburg loopt ten einde. Op dinsdag 18 december aanstaande staat de laatste raadsvergadering gepland en vindt er een historisch moment plaats. De gemeente Aalburg houdt op te bestaan om op 1-1-2019 over te gaan in de nieuw te vormen gemeente Altena.

Tijdens deze laatste raadsvergadering nemen we geen besluiten meer, maar staan we stil bij 45 jaar Aalburg, kijken we terug op de laatste bestuursperiode en blikken we kort vooruit naar de gemeente Altena. In hoofdzaak zal deze vergadering echter in het teken staan van afscheid.

Agenda
Aanvang: 19.30 uur
1. Opening door de voorzitter van de gemeenteraad met het uitspreken van het (speciaal hiervoor opgestelde) voorgeschreven gebed
2. Vaststelling agenda
3. Vaststelling besluitenlijst Opiniërende Vergadering 4 december 2018
4. Vaststelling besluitenlijst raadsvergadering 10 december 2018
5. Toespraak door de voorzitter richting het college van burgemeester en wethouders met hun partners
6. Toespraak door de 1e loco burgemeester, de heer C.J. Schreuders
7. Toespraak voorzitter richting de raadsleden en hun partners
8. Toespraak door de voorzitter richting de griffier/waarnemend griffier
9. Toespraak door de fractievoorzitters van de in de gemeenteraad vertegenwoordigende fracties.De fractievoorzitters krijgen de gelegenheid om terug te blikken op de afgelopen bestuursperioden(max. 5 minuten per persoon) en worden op basis van grootte hiervoor uitgenodigd, te beginnen bij de kleinste fractie
10. Toespraak door de waarnemende voorzitter van de gemeenteraad richting de burgemeester en zijn partner
11. De voorzitter brengt met alle aanwezigen een toast uit op de afgelopen 45 jaar Aalburg en op de toekomst van Aalburg in de nieuwe gemeente Altena
12. Sluiting door het uitspreken van het (special hiervoor opgestelde) voorgeschreven dankgebed

Reacties

Reageren is uitgeschakeld.

Andere soortgelijke berichten

Meer uit Altena