Altena

Grip op Water krijgt internationaal bezoek

0

De kerngroep Grip op Water ontvangt dinsdag 11 december het internationale gezelschap van het project Ground Truth 2.0. Het gaat om zo’n dertig mensen uit Zweden, Spanje, Kenia, Zambia, België en Nederland. Zij zijn allen onderdeel van het driejarig, Europees project voor burgerplatforms.

Het internationale gezelschap arriveert om 15.00 uur in Woudrichem vanuit Delft; daar wordt een bezoek gebracht aan een klimaatbestendige tuin aan de Oude Ban te Woudrichem. Daarna wordt een bezoek gebracht aan de waterberging Andelsch Broek van Brabants Landschap. Het bezoek wordt afgesloten op Fort Altena.

Grip op Water heeft tijdens het Weidevogelfestival en de Boerenerfdag voorlichting gegeven over wat inwoners zelf kunnen doen aan de opvang van water op eigen terrein zoals meer groene tuinen. Dit najaar werd een tuinen enquête gehouden; de uitkomsten worden in januari gepresenteerd. In november heeft Grip op Water ook aandacht gevraagd voor de rol van water in de verkiezingsprogramma’s van de verschillende politieke partijen.

Het doel van Ground Truth 2.0 is een generieke methodiek te ontwikkelen voor het opzetten van een burgerplatform of observatorium. In een burgerobservatorium pakken burgers, wetenschappers en beleidsmakers samen een uitdaging aan door informatie te delen en via korte lijnen te communiceren. Om de ontwikkelde methode te demonstreren en testen, heeft Ground Truth 2.0 zes burgerobservatoria opgezet in zes landen: Zweden, Spanje, Kenia, Zambia, België en Nederland. De onderwerpen zijn gekozen rondom actuele milieuthema’s, zoals waterkwaliteit, geluidsoverlast en biodiversiteit. Grip op water Altena is hierin de Nederlandse casus, met als onderwerp klimaatbestendig watermanagement.

Ieder half jaar komen de projectpartners van Ground Truth 2.0 een aantal dagen bij elkaar om de voortgang van het project te bespreken en vooruit te kijken naar de komende maanden. De locatie van deze interne projectbijeenkomsten wordt zo gekozen dat een van de zes casussen bezocht worden voor een wederzijdse kennismaking. Na bijeenkomsten in Mechelen in het najaar van 2017 en Talek, Kenia in het voorjaar van 2018, komen de projectpartners van 10 tot en met 12 december bij elkaar in Delft.

Reacties

Reageren is uitgeschakeld.

Andere soortgelijke berichten

Meer uit Altena