Altena

Zes inwoners van gemeente Aalburg ontvangen waarderingstekens

0

Op donderdag 22 november heeft burgemeester Fons Naterop 6 inwoners verrast met het waarderingsteken van de gemeente Aalburg. Zij die voor het waarderingsteken zijn voorgedragen door inwoners uit de gemeente, kregen dit teken uitgereikt voor hun jarenlange vrijwilligerswerk in de samenleving. Het waarderingsteken bestaat uit een bronzen beeldje van kunstenaar Corry Ammerlaan van Niekerk, en een oorkonde.

De heer H. van Hoeven uit Wijk en Aalburg is een vrijwilliger ‘pur sang’. Genomineerde is ruim 20 jaar voorzitter geweest van de Protestant Christelijke Ouderen Bond en net zo lang lid van de Kerkenraad van de Hervormde Kerk in Aalburg. Sinds 6 jaar is de heer Hoeven lid van de bewonerscommissie Wijkerpoort.

Daarnaast helpt genomineerde zijn buurman al ruim 10 jaar bij de financiële administratie en het doen van boodschappen. Hij houdt daarbij ook in de gaten dat alles goed met hem gaat. Hulpbehoevenden kunnen al ruim 25 jaar een beroep op hem doen als chauffeur voor ziekenhuis en/of familiebezoek.

De heer Hoeven laat hiermee zien erg betrokken te zijn bij de gemeenschap en zijn medemens. Voor zijn verdiensten als vrijwilliger heeft hij in 2000 een Koninklijke Onderscheiding ontvangen.

De heer G. van Eijndhoven, woonachtig in Meeuwen, maakt zich al vele jaren verdienstelijk als vrijwilliger en is door zijn veelzijdigheid vrijwel voor alles inzetbaar, of het nu als organisator van Koningsdag betreft of als coördinator bij de EHBO. De heer van Eijndhoven heeft op bestuurlijk niveau ervoor gezorgd dat AED’s werden geïnstalleerd in de gemeente, is eerste aanspreekpunt voor het gebruik c.q. updates ervan en verleent hulp indien nodig. Ook is genomineerde als koster bij de kerkelijke gemeenschap vanwege zijn inzet van grote waarde. Voor diverse organisaties zit de heer Van Eijndhoven in het bestuur maar hij steekt net zo graag de handen uit de mouwen en is hij behulpzaam waar het nodig is. Bij de zwemvereniging wordt de heer Van Eijndhoven daarom zeer gewaardeerd. Hij heeft vele vrijwillige uren doorgebracht met bestuurlijke zaken rondom het zwembad maar voelde zich net zo goed verantwoordelijk voor de veiligheid in en om het zwembad, en controleerde dan ook wekelijks in de wintermaanden hoe het er bij lag. Ook in de politiek is de heer Van Eijndhoven actief om op te komen voor zaken die er toe doen. Kortom, een sociaal bewogen man met een groot verantwoordelijkheidsgevoel voor wie niets teveel is.

De heer P. Kommers uit Wijk en Aalburg is sinds 2007 op vrijwillige basis werkzaam bij de Vereniging Ouderen Vervoer, eerst als chauffeur en vanaf 2009 als coördinator. Dit beslaat zo’n 12 uren per week. Hij doet dit werk met zeer veel enthousiasme en betrokkenheid. De heer Kommers wordt door de vereniging zeer gewaardeerd niet alleen voor zijn inzet maar zeker ook als persoon. Hij staat bekend als zeer sociaal voelend.

In Genderen heeft de heer A. Hartman het waarderingsteken ontvangen. Hij is al sinds de oprichting in 2011 betrokken bij de Vrijwilligerscentrale. Hij houdt de administratie op orde en/of zet een administratie op bij cliënten aan huis, dient aanvragen in voor regelingen die voor burgers gelden, onderhoudt de website, vertegenwoordigt de Vrijwilligerscentrale en onderhoudt contact met aanbieders en vragers van de Vrijwilligerscentrale. Elke week is de heer Hartman tijdens het spreekuur op het gemeentehuis en bij cliënten thuis in de weer voor de Vrijwilligerscentrale.

Sinds 2014 is de heer Hartman ook werkzaam als vrijwilliger op het kantoor van Stichting Pro Seniore. Hij regelt de ICT en administratie t.b.v. de persoonsalarmering (300 aansluitingen) en neemt de correspondentie naar afnemers en familie grotendeels voor zijn rekening. Daarnaast heeft de heer Hartman een nieuwe administratie opgezet voor het factureren van de geleverde warme maaltijden aan de gebruikers ervan. Dit betekent dat de heer Hartman de maandelijkse, steeds in bedragen wisselende correspondentie, facturering en inning van deze maaltijden doet. Hij zorgt tevens voor de afhandeling van de klachten, wat geen sinecure is omdat ouderen niet altijd meer precies weten wat zij hebben besteld.

De heer P. Pruijssers,woonachtig in Wijk en Aalburg, is sinds de oprichting werkzaam bij de Vrijwilligerscentrale en houdt elke woensdagochtend in het gemeentehuis spreekuur. Ook legt de heer Pruijssers huisbezoeken af om de administratie op orde te maken en/of formulieren in te vullen voor hen die aan huis gebonden zijn.

Daarnaast zit de heer Pruijssers sinds 2011 als penningmeester in het dagelijks bestuur van de Archeologische Vereniging, wat hem ongeveer zo’n 3 uur per maand kost. De vereniging is zeer tevreden over de kwaliteit van zijn werk als penningmeester. Hij kan als geen ander aan derden de boekhouding uitleggen. Ook regelt de heer Pruijssers van alles tijdens de jaarlijkse Monumentendag, zoals de inkoop van allerlei zaken. Vanaf 2013 is de heer Pruijssers ook penningmeester van Erfgoed Altena en beheerde  hij hier onder andere de subsidie van ruim een ton van de provincie. Sinds begin dit jaar beheert de heer Pruijssers ook de gelden bij Fort Giessen Beheer.

Mevrouw L. Haarmans uit Eethen is al jaren voorzitster van de Cliëntenraad en wordt erg gewaardeerd voor haar inzet, eerlijkheid en gedrevenheid. Zij komt op voor de minderbedeelden in de samenleving en is zij erg volhardend daarin als zij van mening is dat deze groep onrecht wordt aangedaan. Mevrouw Haarmans heeft zich ook ingezet als jobcoach bij Vluchtelingenwerk Altena.

Reacties

Reageren is uitgeschakeld.

Andere soortgelijke berichten

Meer uit Altena