AltenaBommelerwaard

WSRL realiseert met notariële aktes overdracht van 500 percelen

0
Hoogwater Noordwaard januari 2018

Het waterschap heeft officieel de eerste aktes bij de notaris ondertekend om de overdracht van alle percelen rondom Project Ontpoldering Noordwaard af te wikkelen. Het waterschap heeft met dit project 148 hectare aan hoge kades, watergangen en schouwstroken gerealiseerd. De overige percelen (164 hectare) zijn overgedragen aan andere betrokken partijen.

Ruimte voor Rivier
Project Ontpoldering Noordwaard, gelegen ten zuidwesten van Werkendam, is één van de grootste projecten binnen het programma Ruimte voor de Rivier. Rijkswaterstaat is hier uitvoerder van en de Provincie Noord-Brabant, gemeente Werkendam en Waterschap Rivierenland belangrijke partners. Gestart is het project in 2012 met een oppervlakte van 4.500 hectare, circa 4 miljoen m3 grondverzet met als resultaat in 2015: 30 km aan kades en dijken, 26 terpen, 7 hoogbekade polders, 35 bruggen, 60 waterbouwkundige constructies en 45 km aan kreken en watergangen.

In 2015 is het project door Rijkswaterstaat opgeleverd en heeft Waterschap Rivierenland het voortouw, genomen om de nieuwe kadastrale grenzen zo nauwkeurig mogelijk te laten aansluiten op de nieuwe situatie. Het waterschap heeft gis-tekeningen en data aangeleverd, waarmee het Kadaster de vorming van de nieuwe grenzen in 2017 kon afwikkelen.

Kwaliteit van grondbezit
Ook de grondoverdracht heeft het waterschap opgepakt. Het waterschap was tijdens dit proces de spil tussen diverse publieke en private partijen met het doel de omvangrijke grondruil te realiseren. Een grondige aanpak waarin de belangen van alle partijen zoals Staatsbosbeheer, gemeente, waterschap, Rijkswaterstaat, Waterwinbedrijf en Rijksvastgoedbedrijf, steeds zorgvuldig zijn afgewogen. Hiermee heeft het waterschap bewust gekozen voor een manier van werken die het belang van alle andere betrokken partijen in de omgeving meeneemt in de afwikkeling. De vertraging in de afwikkeling van de overdracht die hierdoor ontstond, weegt uiteindelijk op tegen het bereikte resultaat. De ‘kwaliteit’ van het grondbezit tussen Werkendam en het Biesboschmuseum is enorm verbeterd en alle partijen beschikken nu over de eigendommen op die locaties waar hun belangen het grootst zijn.

Reacties

Reageren is uitgeschakeld.

Andere soortgelijke berichten

Meer uit Altena