AltenaSport

Progressief Altena steunt voorstel renovatie keuken sporthal de Crosser

0

Progressief Altena(PA) is onaangenaam verrast door de suggestie van Altena Lokaal(AL)dat wij de renovatie van de keuken van de Crosser proberen tegen te houden. Onze werkelijkheid is een andere.

In de commissievergadering van 30 oktober stond de behandeling van de tweede tussenrapportage op de agenda. Daarin was een krediet opgenomen van 40.000 euro voor de renovatie van de keuken. Op onze vraag waarom het college dit niet vooraf aan de raad had voorgelegd gaf wethouder Bakker toe dat dit eigenlijk wel gemoeten had. Zeker omdat deze verbouwing niet past in de discussie die de raad in juli gevoerd heeft. Het voorstel had dus niet verborgen moeten worden in de tweede tussenrapportage maar had apart besproken moeten worden.

Nu het college voor opname in de tweede tussenrapportage gekozen heeft kan de raad pas op 27 november formeel instemmen met het voorstel. Voor Progressief Altena dus tijd genoeg om op bezoek te gaan bij de Crosser. Het is ontluisterend om de toestand van de keuken te zien. De sporthal is schitterend gerenoveerd en de bruine kantine oogt sfeervol. Maar de keuken is een drama en zal of je nu met vrijwilligers of professionals aan de slag gaat opgeknapt moeten worden. Een bedrag van 40.000 euro lijkt ons gezien de situatie realistisch. Het enthousiasme van de nieuwe beheerder is groot en geeft ons alle vertrouwen dat de kantine in goede handen is. Dat betekent dat Progressief Altena dit onderdeel van de tussenrapportage op 27 november aanstaande gaat steunen.

Wat overblijft is ons ongenoegen over de onjuiste informatie die Altena Lokaal de wereld in geholpen heeft. Wij waarderen de inzet van collega Den Haan voor de Crosser. Maar wij hadden van een partij, die net als Progressief Altena sport en bewegen als speerpunt heeft, wat meer sportiviteit verwacht.

Reactie AltenaLokaal op ongenoegen

” Het is geen onjuiste informatie en het staat er zoals het echt was” , aldus Philip den Haan van AltenaLokaal, ” nu wel vragen stellen en alles loopt weer vertraging op. Is niets persoonlijks, maar gewoon de procedure die steeds vertraging oploopt wanneer je er vanaf begin niet bij bent. Ik was ook verbaasd over de handelswijze van PA, waarvan ik weet, dat klopt dus wel in de bewering van PA dat zij sport en bewegen een warm hart toedragen. Ik zal blijven strijden tegen onnodige (ambtelijke en politieke) vertragingen omdat daar juist de breuk ligt tussen politiek en onze inwoners. Ik realiseer dat ik daar wellicht geen vrienden mee maak. Ik wil juist het “spel” sportief spelen. Jammer dat PA hier nu ongenoegen over heeft en begrijpelijk dat nu langs deze weg naar een vorm van uitleg wordt gegeven naar hun achterban. Ik schrijf ook dat ik hier geen echte  politieke ruzie over wil, zeker niet met PA.

Den Haan vervolgt, ” de clubs zijn de dupe, dat juist in  de komende weken wanneer er belangrijke en druk bezochte wedstrijden zijn in De Crosser de keuken nog altijd niet (1 september open en nu is het eind november) gerepareerd is. Onder aan de streep moet het voor de clubs en exploitant en dus ook voor ons als gemeente goed gaan komen. Onnodig dus deze vertraging.

De aanvoerder van AL steekt zijn hand uit naar PA en zeg het jammer te vinden dat het zo gelopen is en dat PA en AL hier eigenlijk niet tegenover elkaar zouden moeten staan.

Reacties

Reageren is uitgeschakeld.

Andere soortgelijke berichten

Meer uit Altena