Altena

Faciliteren experiment cameratoezicht Biesbosch

0

Het dealen van drugs en het dumpen van drugsafval in het Brabantse buitengebied is inmiddels een dagelijkse praktijk geworden. Ook de uitgestrekte Biesbosch is kwetsbaar voor deze criminele activiteiten, constateert de CDA-fractie in de Provinciale Staten.

Bijzonder aan het Noordwaard-gedeelte van dit natuurgebied is dat er slechts één doorgaande route is, via de Bandijk, van en naar de Biesbosch. Een andere route om het gebied in te komen is via de veerpont bij de Kop van ‘t Land. Kortom, een zeer beperkt en overzichtelijk aantal entrees,  schrijft Roland van Vugt aan het college van Gedeputeerde Staten.

Het CDA pleit voor een experiment met cameratoezicht in samenwerking met de gemeente Werkendam, of vanaf 1 januari a.s. met de nieuwe gemeente Altena, de opsporingsdiensten en andere relevante partijen te starten in de Biesbosch,

Gezamenlijk belang
Het gezamenlijke belang is dat drugsgerelateerd, crimineel gedrag ondermijnend werkt op de openbare orde, volksgezondheid, natuur, milieu en leefbaarheid in deze regio. De ervaringen met een dergelijk experiment bieden wellicht een nieuw instrumentarium in de strijd tegen drugsgerelateerde criminaliteit, waarbij de overheid als geheel aan de lat staat.

Het CDA heeft daarom voor u de volgende vragen aan het provinciebestuur:
1. Bent u, gelet op de specifieke kenmerken van het Werkendamse Biesbosch-gedeelte, bereid hier
in overleg met betrokken partijen een experiment met cameratoezicht te faciliteren?
2. Wilt u hierover op korte termijn met deze partijen in gesprek gaan?
3. Wilt u ons informeren over de verdere uitwerking van een dergelijk experiment?

Klik hier voor de statenvragen

Reacties

Reageren is uitgeschakeld.

Andere soortgelijke berichten

Meer uit Altena