Bommelerwaard

D66 pleit voor sterk bestuur, duurzaamheid en groene schoolpleinen

0

De raadsfractie van D66 in Zaltbommel vraagt in haar algemene beschouwing bij de begroting 2019 nadrukkelijk aandacht voor de onderwerpen sterk bestuur en duurzaamheid. Om te komen tot een toekomstbestendig vindt D66 het noodzakelijk om met Maasdriel samen te gaan tot één gemeente Bommelerwaard. Hiervoor is een gesprek met inwoners en ondernemers nodig. In het kader van duurzaamheid dient de fractie een motie in om schoolpleinen in de gemeente Zaltbommel te vergroenen.

De coalitiepartijen weigeren tot dusver in gesprek te gaan met inwoners en ondernemers over het rapport Berenschot. In dit rapport, grotendeels bekostigd door de provincie Gelderland, staan nagenoeg alle lichten op groen om te komen tot één gemeente Bommelerwaard. D66 roept de coalitie op om op haar schreden terug te keren. “Nog is het niet te laat. Ga in gesprek met inwoners en ondernemers en richt u op de toekomst. Toon u een sterk bestuur!”, aldus D66 fractievoorzitter Thom Ummels.

De provincie Gelderland start binnenkort met een subsidieregeling om schoolpleinen groener te maken. Kinderen kunnen op deze manier al op jonge leeftijd kennis maken met de natuur. Ook geeft het een goede mogelijkheid voor meer buitenles. De motie van D66 beoogt scholen te stimuleren gebruik te maken van de subsidieregeling en ze hierbij te ondersteunen. Ook moet worden gekeken welke financiële bijdrage de gemeente kan verlenen.

Kunst, cultuur en toerisme
Geheel in lijn met haar speerpunten bepleit D66 vol gas te geven op de terreinen kunst en cultuur en recreatie en toerisme. “Het raakt immers inwoners, ondernemers en bezoekers, bevordert sociale cohesie en levert daarnaast nog belangrijke inkomsten op”, zo onderstreept Thom Ummels. Hij noemt de komst van de Leisure Dome van groot belang voor de regio en vraagt andere fracties open kaart te spelen over hun standpunt over dit project. D66 onderschrijft opnieuw de positieve functie van het TRIP(toeristisch recreatief informatiepunt) voor promotie en profilering van de Bommelerwaard. De komst van het Cultureel Festival Bommelerwaard wordt in dit licht ook toegejuicht.

Voor fractievoorzitter Thom Ummels is dit zijn laatste algemene beschouwing. In de raadsvergadering van 15 november neemt hij afscheid als raadslid. Hij wordt opgevolgd door Elke Meyers.

Reacties

Reageren is uitgeschakeld.

Andere soortgelijke berichten

Meer uit Bommelerwaard