Altena

CDA Altena maakt zich zorgen over sluipverkeer

0

In het AD van 28 juli jl geeft de omgevingsmanager van Rijswaterstaat aan dat de A27 tijdens de werkzaamheden open moet blijven omdat alternatieve routes ontbreken. Verder geeft ze aan dat de snelheid tijdens de werkzaamheden omlaag moet. We begrijpen, om veilig te kunnen werken, dat aanpassingen in de vorm van snelheidsbeperking nodig zijn. Toch maken wij als CDA-Altena samen met onze inwoners ons grote zorgen over de gevolgen. Wij zijn van mening dat het sluipverkeer nu en de hinder en overlast fors zal gaan toenemen en een forse belasting zal gaan geven op ons gebied.

Momenteel gaan er op maandag tot vrijdag gemiddeld 412.000 voertuigen per dag over de Merwedebrug. Het aantal zal gelet op de toename van de economische ontwikkelingen en de mobiliteit, de komende jaren alleen maar gaan toenemen. Momenteel is er al sprake van flinke
hinder en overlast van sluipverkeer in onze gemeente. De inwoners in Hank en Nieuwendijk en Uppel (Provinciale weg Noord, Uppelsehoek en de Omloop) ondervinden de grootste overlast.

Hank
Bij file vorming op de A27 richting Merwedebrug slaat het sluipverkeer af bij de brug bij Keizersveer en gaat via allerlei wegen ook soms ook door de kern Hank richting Nieuwendijk.

Sluiproutes links Nieuwendijk | Rechts Hank

Nieuwendijk
Bij file bij Nieuwendijk zal het verkeer via Nieuwendijk via de Rijksweg en de Zandsteeg en proberen de Tol te bereiken. Een andere mogelijkheid is via Uppel over de Provincialeweg noord.

Het CDA maak zich zorgen om;
– dat de groei van het sluipverkeer alleen maar zal gaan toenemen door de groei van het verkeer op de A27. Vooral ook gestimuleerd door slimme navigatie die ver van te voren aangeeft waar een file zich bevindt. Eenmaal van de A27 af begeleidt deze navigatie je naar de volgende oprit van de A27.
– vaak worden ook grote vrachtauto’s gesignaleerd op de sluiproutes.
– nu al is het vele sluipverkeer over de Buitendijk in Hank en door Nieuwendijk via de Zandsteeg en in Uppel Provincialeweg noord bij heel veel inwoners een doorn in het oog.
– signalen die wij horen zijn dat door dit sluipverkeer vooral op 30 km wegen veel te hard wordt gereden.
– het CDA Altena en de inwoners hebben grote zorgen om de schoolgaande jeugd die gebruik maken van de wegen waar ook het sluipverkeer gebruik van maakt (Hank Kerkstraat), Nieuwendijk (Rijksweg en Ippelseweg), Almkerk/Uppel (Provincialeweg noord).
– Naast het te hard rijden is een veel gehoorde klacht dat door het sluipverkeer heel veel afval uit het raam wordt gegooid. Uit nader  onderzoek blijk ook dat er heel veel vuil in de vorm van blikjes en verpakkingen in het groen ligt op de eerder genoemde routes.

Oplossingen
In Meerkerk spant Rijkswaterstaat samen met de gemeente zich nu al in om sluipverkeer van de dezelfde A27 tegen te gaan. Zo worden maartregelen genomen en verkeersregelaars ingezet. Ook worden bewonersavonden georganiseerd om in contact te komen met bewoners.

Het CDA Altena ziet graag dat het College zich gaat buigen over het huidige sluipverkeer om dit samen met Rijswaterstaat een halt toe te roepen. Maar bovenal de grote problemen voor te zijn wanneer de werkzaamheden in 2022 aan de A27 echt gaan beginnen. Onze inwoners mogen hiervan niet de dupe zijn.

Vanzelfsprekend vindt het CDA dat de kosten voor rekening zijn van de veroorzaker van al deze problemen. Rijkswaterstaat heeft jarenlang de aanpak A27 op de lange baan geschoven en het verkeer is alleen maar toegenomen.

Klik hier voor de schriftelijke vragen die de partij conform art. 35 heeft ingediend

Reacties

Reageren is uitgeschakeld.

Andere soortgelijke berichten

Meer uit Altena