Altena

Burgerstem Altena staat ervoor om het gemeentelijk beleid inzichtelijk en transparant maken!

0

In mei 2016 is door de gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem  een visie traject gestart om te komen tot een door de inwoners gedragen gemeenschappelijke visie voor de nieuwe gemeente Altena. Hier hebben ruim 300 inwoners aan meegewerkt.

Uit dit traject zijn 22 door de inwoners geïnitieerde icoonprojecten naar voren gekomen waarvoor door de gemeente en provincie geld en middelen beschikbaar is gesteld. Deze is geformaliseerd tijdens de dag van de toekomst (oktober 2016) door het ondertekenen van de ‘verklaring van Almkerk’ door gedeputeerde A. Spierings, burgemeesters, Fons Naterop van Aalburg, Yves de Boer van Werkendam en Arie Noordergraaf van Woudrichem. Ook de vertegenwoordigers van de deelnemende icoonprojecten (22) hebben deze verklaring ondertekend.

Burgerinitiatief Altena, voorloper van BURGERSTEM Aalburg, was hierbij aanwezig  vertegenwoordigd vanuit 4 visiegroepen. Burgerinitiatief Altena vertegenwoordigt het icoonproject versterking van de lokale democratie.

In Trouw van 25 oktober 2018 heeft Burgemeester Naterop van Aalburg vervolgens een uitspraak gedaan waar dhr. Naterop het volgende meldt: “Bewoners uit de drie fuserende gemeenten kregen €150.000 euro om drie zelfgekozen icoonprojecten op het gebied van werk en zorg te financieren. Daar kwam geen politieke partij aan te pas.”

Vanuit de betrokkenheid van Burgerinitiatief Altena in het visietraject  herkent BURGERSTEM Altena dit resultaat niet.
1. Wij stellen grote vraagtekens hoe hierin door de gemeente is gehandeld en besloten.
2. Wij willen hier meer transparantie over.

Op 13 november 2018 hebben we, om transparantie te bereiken, bij de gemeente Altena over dit onderwerp een WOB verzoek ingediend. Binnen vier weken verwachten we hierop een reactie van de gemeente Altena. Status, documenten en resultaten worden via www.burgerstemaltena.nl gepubliceerd.

Wat is een WOB: Als inwoner van Nederland heeft u recht op informatie van de overheid. Over hoe de overheid handelt, waarom en hoe een besluit genomen is. Dit staat in de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB). Wilt u informatie inzien? Doe dan een WOB-verzoek bij de overheidsorganisatie
waarvan u die informatie wilt.

Reacties

Reageren is uitgeschakeld.

Andere soortgelijke berichten

Meer uit Altena